Chuyên môn cơ sở dữ liệu

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

University Welfare bases its actions on the integral formation of the university community, through health services, socioeconomic support, sports, recreation, culture, social inclusion strategies, an ... Đọc thêm

University Welfare bases its actions on the integral formation of the university community, through health services, socioeconomic support, sports, recreation, culture, social inclusion strategies, and psychosocial risks; within a framework of Healthy Lifestyles and with attitudes aimed at reducing desertion. Support the University community in its process of adaptation to university life; through strategies of healthy lifestyles, socioeconomic support, cultural and sports training to guarantee permanence and graduation. Đọc ít hơn
Tunja
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.