Các nghiên cứu ở Vương quốc Anh trong lĩnh vực năng lượng có sẵn chủ yếu ở cấp sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ). Một trong những ưu điểm của việc theo đuổi một chương trình ở Anh, là cơ hội để tài trợ cho một phần của nghiên cứu của bạn thông qua một học bổng chính phủ ở các nước như Mexico, Chile và Colombia, trong số những người khác. Bên cạnh đó, một số các trường đại học đối tác của chúng tôi có thỏa thuận đồng tài trợ với các chính phủ khác nhau mà qua đó mang lại lợi ích bổ sung như giảm giá trên lợi ích học phí.

Một mức độ sau đại học, một lợi thế của các nghiên cứu Anh là uy tín và sự công nhận của nó trên toàn thế giới cũng như trong suốt thời gian ngắn hơn của chương trình vì cường độ của nghiên cứu: Masters cuối cùng 1 năm và tiến sĩ từ 3 đến 4 năm .

Trong số các khóa học có thể có của các chương trình chuyên môn hóa như năng lượng tái tạo, dầu, khí đốt, năng lượng, đốt, chính sách về năng lượng, luật năng lượng, quản lý năng lượng, vv

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ GIÚP ao QUA?

chúng tôi tư vấn miễn phí Học sinh có nhu cầu nhập các chương trình nghiên cứu năng lượng ở Anh, xứ Wales, Scotland hay Bắc Ireland. Với sự giúp đỡ của chúng tôi bạn có thể:

  • Tìm đúng chương trình cho bạn đáp ứng nguyện vọng học tập và sự nghiệp của bạn
  • Sống một quá trình ứng dụng đơn giản, như cố vấn của bạn sẽ quản lý các quá trình toàn bộ tuyển sinh cho bạn
  • Tăng khả năng đạt được sự chấp nhận và học bổng, nhờ sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn của bạn để cho bạn những gì các trường đại học học bổng tốt nhất và những tùy chọn mà bạn có.

Đăng ký với Across hôm nay Pond và bắt đầu nhận được tư vấn. Chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn sớm!

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Across the Pond

Xem 15 các khóa học tại Across the Pond »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2019