Chiến lược truyền thông kỹ thuật số

Chung

Chương trình mô tả

RECIPIENTS

Chuyên gia truyền thông (chuyên gia tư vấn, công chúng nên các chuyên gia tư vấn, quan hệ công chúng, tiếp thị); sinh viên tốt nghiệp gần đây từ các lĩnh vực truyền thông và tương đương; quản lý nguồn nhân lực; công nghệ thông tin chuyên nghiệp; giáo viên; và quan tâm trong truyền thông kỹ thuật số nói chung.

MỤC TIÊU

Tần số Digital chiến lược truyền thông tốt nghiệp Nó có mục tiêu tổng thể để cung cấp cho sinh viên những kỹ năng lý luận và thực tiễn nhằm thúc đẩy và hỗ trợ việc tích hợp các phương tiện truyền thông và thông tin kỹ thuật số trong quản lý chiến lược của một tổ chức, thương hiệu, sản phẩm, hay dịch vụ.

Cụ thể, các mục tiêu bao gồm:

THE. Công nhận giá trị của các công cụ truyền thông kỹ thuật số về chiến lược; Kế hoạch tổ chức các quá trình giao tiếp trong môi trường kỹ thuật số B; C Xác định và công nhận chiến thuật làm tăng hiệu quả của thông điệp truyền thông trong môi trường kỹ thuật số; D Quản lý sự hiện diện trực tuyến thông qua các hành động quản lý thay đổi, quản lý khủng hoảng và quản lý danh tiếng; Giám sát và đánh giá kết quả E hiện diện trực tuyến và đầu tư truyền thông (ROI); F Optimize và kết quả truyền thông trực tiếp, truyền họ vượt qua mục tiêu: ý nghĩa, ảnh hưởng, tính xác thực và trách nhiệm giải trình.

ĐIỀU KIỆN

Trình độ tối thiểu

  • Tốt nghiệp
  • Các kịch bản khác có thể đánh giá các quy định của khóa học.

Số chỗ ngồi

Tối thiểu 12, tối đa 30 học sinh

Tín dụng

  • 60 ECTS
  • Khóa học được cấu trúc để ghi công các khóa học của Thầy

TRÌNH ĐỘ

Những tình huống khác (xem quy định của khóa học).

ĐẦU TƯ

Phí đăng ký: 100,00 € Phí tổng thể: € 2,000.00

Cập nhật lần cuối Tháng 7 2015

Giới thiệu về trường

The ISCSP promotes the formation of their students in the areas of Social and Political Sciences, offering graduate education (degree) and postgraduate, second and third level, corresponding to the de ... Đọc thêm

The ISCSP promotes the formation of their students in the areas of Social and Political Sciences, offering graduate education (degree) and postgraduate, second and third level, corresponding to the degrees of Master and PhD. Đọc ít hơn