Chủ trong quy hoạch cảnh quan

Chung

Chương trình mô tả

Nhằm mục đích chuẩn bị đầy đủ sinh viên tốt nghiệp để cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế.

Học sinh học bằng cách làm việc với các dự án thực sự và trở nên có kỹ năng trong việc áp dụng quy hoạch sử dụng đất bền vững và quản lý tài nguyên.

Lập kế hoạch Cảnh quan là một chương trình thạc sỹ được công nhận để thực hành kỹ thuật cảnh quan và thiết kế ở Cộng hòa Séc, EU và áp dụng cho các địa điểm quốc tế.

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2017

Giới thiệu về trường

The Faculty of Environmental Sciences was established on 1 July 2007 on the basis of the consent of the Accreditation Commission of the Ministry of Education, Youth and Sports (20 June 2007), and the ... Đọc thêm

The Faculty of Environmental Sciences was established on 1 July 2007 on the basis of the consent of the Accreditation Commission of the Ministry of Education, Youth and Sports (20 June 2007), and the approval of the CULS Academic Senate (26 June 2007). Đọc ít hơn