Chủ trong quản lý

Chung

Chương trình mô tả

chủ trong quản lý

Tại khoa Kinh tế của trường Đại học bang Nakhchivan bên cạnh "kinh tế", "Kinh tế thế giới", "Kế toán và tính toán" đặc sản cũng như công tác đào tạo đội ngũ nhân viên bằng cử nhân của "Quản lý" đặc sản được thực hiện.

Để chuẩn bị đội ngũ nhân viên trong lĩnh vực "Quản lý" Mục tiêu chính của chúng tôi là để chính thức hóa khả năng quản lý và lãnh đạo một cách hiệu quả trong sinh viên.

Nhiệm vụ chính của chúng tôi là đào tạo cán bộ quản lý đủ điều kiện thực hiện các nguồn lực của tổ chức một cách tốt nhất.

Các sinh viên của "Quản lý" đặc sản phải được đào tạo theo nguyên tắc "sản phẩm hay dịch vụ nên được xác định bởi một loạt các nhà sản xuất".

Trong công tác đào tạo đội ngũ nhân viên "Quản lý" đặc sản, đào tạo thực hành, trò chơi kinh doanh, bàn tròn, các cuộc họp chuyên môn, chuẩn bị các báo cáo và thảo luận về các vấn đề, chẳng hạn như các phương pháp học tập tích cực được áp dụng.

Ngoài ra, trong quá trình học tập các (kiểm tra tài liệu) cá nhân và hình ảnh (slide, biểu đồ, đồ thị, hình ảnh, tài liệu, mẫu, vv) vật liệu được sử dụng như phương pháp huấn luyện.

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 2017

Giới thiệu về trường

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities ... Đọc thêm

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities. The electronic rooms, labs, internet centers, and an electronic library, equipped with modern information technologies at the university serve teaching staff and students. WI –Fi wireless internet system is available in the whole area of university. Đọc ít hơn