Read the Official Description

The Master 'trong nghiên cứu phim tích hợp các kế hoạch học tập của Cục điện ảnh và Nghệ thuật truyền thông trong các lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh nghiên cứu, và là một phần của việc đào tạo chu kỳ thứ 2 tích hợp trong sự tiến triển của các nghiên cứu của sinh viên với một Bằng cấp trong Cinema, video và đa phương tiện Truyền thông, hoặc bằng cấp tương tự khác. Bổ túc cho, mức độ được mệnh để tất cả các chuyên gia, những người muốn làm sâu sắc thêm năng lực của họ trong các lĩnh vực sản xuất và hướng điện ảnh.

Kiến thức, khả năng và kỹ năng thu được

Chủ'' s mức độ mới này trình bày một cấu hình duy nhất và ban đầu ở nước ta, được hoàn toàn hướng tới một hiệu quả sản xuất và chỉ đạo các dự án điện ảnh đóng khung trong một môi trường suy tư quan trọng và lý thuyết. Vì vậy, toàn bộ mức độ được dựa trên một phương pháp luận của một dự án phát triển và trong suốt bằng các sinh viên sẽ được mời riêng phát triển một dự án bằng văn bản và kế hoạch cho một tính năng phim, tôn trọng tất cả các quy định và nguyên tắc cho phép họ để chuẩn bị một dự án có thể được trình thẩm định ICA - Viện Điện ảnh và nghe nhìn nghệ thuật hoặc các chương trình MEDIA của Liên minh châu Âu; Hướng của một bộ phim ngắn trong một định dạng phim; Hướng của một tài liệu; Chỉ đạo của một / dự án nghệ thuật chất thử nghiệm với khu du lịch để tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số mới.

Điều kiện tuyển sinh

Sau đây có thể áp dụng cho Bằng Thạc sĩ của: a) Những người giữ một BA hoặc tương đương; b) Những người có bằng học thuật nước ngoài nhận sau một chu kỳ nghiên cứu 1 tổ chức theo trình Bologna của một quốc gia thành viên của quá trình đó; c) Những người có bằng học nước ngoài công nhận là một mức độ đáp ứng các mục tiêu của bằng tốt nghiệp của cơ quan do; d) Những người có một trường học, chương trình giảng dạy khoa học, chuyên nghiệp được công nhận bởi cơ thể do các ULHT xác nhận khả năng để có được chu kỳ nghiên cứu này.

Bạn cũng nên kiểm tra tổng thể quốc tế của chúng tôi trong bộ phim Kino Eyes - The Movie Thạc sĩ châu Âu tại http://www.kinoeyes.eu/

Program taught in:
Anh
Bồ Đào Nha

See 3 more programs offered by Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
Free
By locations
By date
Start Date
Tháng 10 2019
Application deadline

Tháng 10 2019

Location
Application deadline
End Date