Chương trình thạc sĩ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca institutie particulara de învatamânt superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică ... Đọc thêm

Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca institutie particulara de învatamânt superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005 şi reacreditată în anul 2009 în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, cu calificativul “ÎNCREDERE”. Đọc ít hơn
Sector 2
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.