Chương trình sau đại học về Sản phẩm sinh học và Quy trình sinh học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Traditionally recognized as an institution specialized in health sciences, Unifesp is responsible for the training of qualified human resources and for the development of scientific research in health ... Đọc thêm

Traditionally recognized as an institution specialized in health sciences, Unifesp is responsible for the training of qualified human resources and for the development of scientific research in health. Its nucleus of origin is the Escola Paulista de Medicina, whose foundation dates back to 1933 and which was supported by private resources and government subsidies until federalization in 1956. With the enactment of Law No. 8,957, in 1994, EPM transformed at a federal university, maintaining the courses taught in the areas of Medicine, Nursing, Biological Sciences (medical modality), Speech Therapy, and Ophthalmic Technology - which today integrates Health Technologies. Đọc ít hơn
Vila Mariana
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.