Chương trình sau đại học về Kiến trúc và Đô thị học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Federal University of Viçosa (UFV) is one of the oldest institutions of higher education in Brazil. It was inaugurated as the Higher School of Agriculture and Veterinary (Esav), on August 28, 1926 ... Đọc thêm

The Federal University of Viçosa (UFV) is one of the oldest institutions of higher education in Brazil. It was inaugurated as the Higher School of Agriculture and Veterinary (Esav), on August 28, 1926. Esav was transformed into the Rural University of the State of Minas Gerais (Uremg), in 1948, and federalized, as UFV, in 1969. In addition to the campus located in the city of Viçosa, the University has, since 2006, the UFV - Florestal and UFV - Rio Paranaíba campuses, located in Florestal (MG) and Rio Paranaíba (MG), respectively. Đọc ít hơn
490
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.