Chương trình Thạc sỹ Quản lý Dệt may (1 năm)

University of Borås

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chương trình Thạc sỹ Quản lý Dệt may (1 năm)

University of Borås

Giáo dục này cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về lĩnh vực dệt may, phù hợp với những người có trình độ học vấn, ví dụ như kinh tế, công nghệ, tiếp thị, hoặc thiết kế. Chương trình này phục vụ như một sự chuẩn bị cho sự nghiệp trong ngành công nghiệp dệt may và thời trang.

Trường Hàng dệt Thụy Điển chỉ là nơi thích hợp để nghiên cứu thời trang. Ở đây bạn tìm thấy các phòng thí nghiệm được trang bị tốt, đổi mới, và nghiên cứu về công nghệ cũng như thiết kế, thường được tiến hành trong sự hợp tác với ngành công nghiệp. Vì khu vực Borås là một vùng dệt, nên có nhiều cơ hội hợp tác, thực tập, và các dự án trình độ ở các công ty lân cận. Trường Dệt may Thụy Điển là một phần của University of Borås và tất cả các chương trình trong ngành dệt được đặt tại đây, www. HB .se / pl / The-Thụy Điển-School-of-Dệt may /

Cấu trúc chương trình

Chương trình này bắt đầu với một khóa học giới thiệu về các phòng thí nghiệm dệt được trang bị đầy đủ, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về sản xuất hàng dệt. Sau đó, theo các khoá học chuyên sâu để học cách quản lý chuỗi giá trị dệt và hiểu các phần khác nhau được liên kết với nhau như thế nào và ảnh hưởng lẫn nhau.

Các khóa học này có cơ sở vững chắc trong các nghiên cứu hiện tại về quản lý hàng dệt may với trọng tâm phát triển bền vững trong chuỗi giá trị dệt may cũng như nghiên cứu các vấn đề liên quan như quản trị kinh doanh và kinh tế công nghiệp.

Nghiên cứu về quản lý hàng dệt tại trường đại học nổi bật trên quy mô quốc tế và được tích hợp trong chương trình thông qua các bài giảng, hội thảo và dự án. Cũng có những cơ hội tốt để kết nối với các nhà nghiên cứu khác trên khắp thế giới thông qua mạng lưới quốc tế và hợp tác.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, thị trường lao động tốt và phần lớn sinh viên sử dụng nền giáo dục để tiếp tục công việc mới trong ngành dệt may.

Yêu cầu đầu vào

Bằng cử nhân (180 tín chỉ) trong Quản trị kinh doanh, Kinh tế công nghiệp, Công nghệ Dệt may, Dệt may hoặc Thiết kế Thời trang, hoặc tương đương. Hơn nữa, sinh viên phải có kiến ​​thức về tiếng Anh tương đương tiếng Anh 6.

Lựa chọn được dựa trên Thư của Motivation và phỏng vấn trực tuyến.

Bằng thạc sĩ

  • Thạc sỹ Khoa học (60 tín chỉ) với chuyên ngành Quản lý Dệt may

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối March 28, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
1 - 1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
100,000 SEK
mỗi năm. Không có học phí-EU / EEA công dân
Locations
Thụy Điển - Borås, Västra Götaland County
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Thụy Điển - Borås, Västra Götaland County
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ