Chương trình Thạc sĩ về Tâm lý kinh doanh và Quản trị nguồn nhân lực trong Doanh nhân

Chung

Chương trình mô tả

Tâm lý kinh doanh và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nhân

DANH MỤC: Bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA)

QUALIFICATION: Giám đốc công ty

THỜI GIAN HỌC: 1,5 hoặc 2 năm học toàn thời gian, 1,6 hoặc 2,1 năm học bán thời gian

HỌC NGÔN NGỮ: Tiếng Latvia hoặc tiếng Anh

INTERNSHIP: Trong các công ty hàng đầu trong ngành

Ưu điểm của Chương trình

 • Quy trình đào tạo linh hoạt;
 • Chuyển giao tri thức dựa trên kinh nghiệm;
 • Hội thảo thực hành.

Giảng viên-chuyên gia của ngành

 • Daina Skušvovnika - Tiến sĩ tâm lý học, phó giáo sư, Turiba University ;
 • Silva Jeromanova Maura - Giám đốc công ty TNHH "Silja";
 • Ilze Černova - Chuyên gia tuyển chọn người quản lý tại "WorkingDay Latvia".

Mục tiêu của chương trình học là tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng quản lý tâm lý cần thiết để quản lý nguồn nhân lực và chuẩn bị các chuyên gia quản lý nhân sự cạnh tranh quốc tế và các nhà quản lý đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Trong vòng hai năm học sinh sẽ có được kiến ​​thức và kinh nghiệm cần thiết cho việc tạo ra kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực và sử dụng tâm lý quản lý.119727_Turiba_business_2.jpg

Nội dung của Chương trình học

 • Quản lý doanh nhân
 • Quản trị nhân sự
 • Quản lý tổ chức Tâm lý học
 • Kinh tế thế giới toàn cầu và kinh doanh quốc tế
 • Tâm lý khách hàng
 • Luật lao động quốc tế
 • Quản lý dự án
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý tài chính
 • Team Building and Management
 • Đạo đức và nghi thức kinh doanh quốc tế
 • Quản lý chiến lược
 • Kinh doanh mạng
 • Quản lý truyền thông
 • Quản lý xung đột và hòa giải
 • Khả năng lãnh đạo
 • Couching
 • Truyền thông liên văn hoá
 • Kinh doanh
 • Tiếng Anh thương mại
 • Tiếng Đức kinh doanh
 • Bảo hộ lao động
 • Bảo vệ dân dụng và môi trường
 • Thực hành Prediploma
 • Luận văn thạc sỹ

Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bộ Thương mại

bằng e-mail kdk@turiba.lv hoặc gọi 67618746.

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2019

Giới thiệu về trường

Turiba University has received recognition of employers and ranked in the top position of the most recognized universities. 99.61% of graduates are employed – it is the highest employment rate among L ... Đọc thêm

Turiba University has received recognition of employers and ranked in the top position of the most recognized universities. 99.61% of graduates are employed – it is the highest employment rate among Latvian universities, furthermore, more than 80% university students is working during their studies. Đọc ít hơn