Chương trình Thạc sĩ về Kỹ thuật Hệ thống Phần mềm Thông minh Sử dụng Dữ liệu

Chung

Có sẵn 4 địa điểm

Giới thiệu về trường

The task of Åbo Akademi University is to provide an open university environment for quality research and studies with a Nordic and international anchorage. Åbo Akademi University is particularly taske ... Đọc thêm

The task of Åbo Akademi University is to provide an open university environment for quality research and studies with a Nordic and international anchorage. Åbo Akademi University is particularly tasked with educating Swedish- speaking experts to satisfy the future needs in Finland. Đọc ít hơn
Turku , Vaasa , Västerås , Tiếng Anh , Sê-ri + 4 Hơn Ít hơn