Chương trình Thạc sĩ Khoa học Chính trị

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Duke ideal for graduate education is a small number of superior students working closely with esteemed scholars. Graduate study at Duke is defined by maximum personal attention; smaller, more invo ... Đọc thêm

The Duke ideal for graduate education is a small number of superior students working closely with esteemed scholars. Graduate study at Duke is defined by maximum personal attention; smaller, more involving classes; flexible programs of study designed to meet students’ individual needs and interests; and richer, cross-disciplinary possibilities for scholarship. The Graduate School oversees 80-plus Ph.D. and master's programs at Duke. The school offers numerous resources that enhance the graduate student experience, advocates for students' needs, provides a larger community of support for students outside their departments and programs, and sets policies that ensure students receive a high-quality educational experience. Đọc ít hơn
Durham
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.