Chương trình Sau đại học về Nghiên cứu Điện ảnh và Truyền thông

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Since its founding in 1701, Yale has been dedicated to expanding and sharing knowledge, inspiring innovation, and preserving cultural and scientific information for future generations. Yale’s reach is ... Đọc thêm

Since its founding in 1701, Yale has been dedicated to expanding and sharing knowledge, inspiring innovation, and preserving cultural and scientific information for future generations. Yale’s reach is both local and international. It partners with its hometown of New Haven, Connecticut to strengthen the city’s community and economy. And it engages with people and institutions across the globe in the quest to promote cultural understanding, improve the human condition, delve more deeply into the secrets of the universe, and train the next generation of world leaders. Đọc ít hơn
New Haven
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.