Chương trình Sau đại học về Kỹ thuật Cơ khí (PPGMEC)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

UFG is an educational, research, and extension institution that aims to produce, systematize and socialize knowledge and knowledge, training professionals and citizens committed to the transformation ... Đọc thêm

UFG is an educational, research, and extension institution that aims to produce, systematize and socialize knowledge and knowledge, training professionals and citizens committed to the transformation and development of society. Throughout its 59 years of history, UFG has diversified and expanded its operations and today it has 102 on-campus undergraduate courses and 22 thousand students, distributed in two regions, Goiás and Goiânia. In the capital, UFG has the Aparecida de Goiânia Campus, the Colemar Natal e Silva Campus (Praça Universitária) and the Campus Samambaia. In the Goiás Regional, UFG offers 7 courses divided into two Special Academic Units. In addition to graduation, UFG offers 78 stricto sensu postgraduate courses between master's, doctorate, and professional master's degrees, with more than 4,200 students. Đọc ít hơn
Parque Itatiaia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.