cảm biến nhúng có thể được tìm thấy trong nhà và điện tử tiêu dùng, điện tử y tế, trong xe, trong ngành công nghiệp, quân đội và hàng không, và ngay cả trong không gian. Chương trình Thạc sĩ dạy bạn làm thế nào để thiết kế các hệ thống cảm biến nhúng và làm thế nào để kết nối chúng với các sản phẩm khác nhau, chương trình, ứng dụng và tính năng của họ. Chương trình của Master trong các hệ thống cảm biến nhúng được phát triển trong hợp tác với các ngành công nghiệp và các nhà nghiên cứu và do đó, nó đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện tại và tương lai.

Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức rộng về các công nghệ khác nhau làm cơ sở xây dựng các hệ thống cảm biến nhúng. Bạn cũng sẽ đạt được sự hiểu biết về các phương pháp và công cụ cần thiết cho việc phân tích và xây dựng, cả trên bình diện tổng thể và chuyên sâu.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 6 các khóa học tại Mid Sweden University »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian