CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT THỦY SẢN

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Santa Rosa de Cabal UNISARC University Corporation is a Higher Education Institution, dedicated to training integral human beings, from and for the territory, with an agricultural vocation. In rur ... Đọc thêm

The Santa Rosa de Cabal UNISARC University Corporation is a Higher Education Institution, dedicated to training integral human beings, from and for the territory, with an agricultural vocation. In rural municipalities, from the relations between man, animal, plant, and land, with their ecosystems, and in urban municipalities, from the relations of production and reproduction in industrial, commercial, and service processes. Đọc ít hơn
RISARALDA
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.