Của CEMS MIM Thạc sĩ Quản lý quốc tế

CEMS là một liên minh chiến lược của các trường kinh doanh, các công ty đa quốc gia và các tổ chức NGO cùng nhau cung cấp Thạc sĩ của CEMS trong quản lý quốc tế (MIM). Các văn phòng hành chính CEMS nằm trong khuôn viên trường HEC gần Paris, với các chương trình và quan hệ doanh nghiệp được quản lý bởi một đội ngũ chuyên dụng trong từng trường thành viên. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các trường đại học thành viên CEMS bằng cách sử dụng các từ khoá "CEMS" trong Master trong công cụ tìm kiếm Quản lý Compass hoặc bằng cách nhấp vào CEMS danh sách các đối tác bên dưới.

Các CEMS MIM là một pre-kinh nghiệm đại học mở cho sinh viên đa ngôn ngữ học ở một Thạc sĩ trong chương trình quản lý tại một trong các trường thành viên CEMS. Học sinh học tại trường đại học nhà của họ cho một học kỳ và sau đó dành một học kỳ thứ hai tại một trường thành viên CEMS khác nhau. Một số sinh viên thậm chí có thể lựa chọn để mất cả hai học kỳ ở nước ngoài, ở hai trường khác nhau ("theo dõi tri-quốc gia"). Thành phần quan trọng khác của khoá học bao gồm: các khóa học cốt lõi trong chiến lược và Cross-văn hóa quản lý, khóa học tự chọn, hội thảo kỹ năng, dự án kinh doanh và thực tập quốc tế bắt buộc.

Các CEMS MIM đã được xếp hạng trong top 3 của Financial Times kể từ khi bảng xếp hạng bắt đầu từ năm 2005 và đã liên tục đặt 1 trên thế giới về kết quả quốc tế. Sinh viên CEMS được cấu tạo từ 59 quốc gia khác nhau, với 40% sinh viên tốt nghiệp mới làm việc ở nước ngoài cho vị trí chuyên nghiệp đầu tiên của họ. Cựu sinh viên hiện đang đại diện cho CEMS trong 70 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Đối tác kinh doanh Trường cung cấp các Master CEMS trong quản lý quốc tế

Yêu cầu nhập

CEMS là một liên minh quốc tế trong quản lý giáo dục được phát triển cho những sinh viên mong muốn trở thành nhà lãnh đạo kinh doanh toàn cầu.

The CEMS Master trong quản lý quốc tế (CEMS MIM) Chương trình được phối hợp cung cấp bởi tất cả các thành viên của Liên minh.

Học sinh được chọn cho cấu hình vượt trội của họ:

  • tiêu chuẩn học thuật cao và kỹ năng chuyên nghiệp
  • khả năng để thực hiện có hiệu quả trong một môi trường thay đổi nhanh chóng
  • sự đồng cảm với những nền văn hóa khác nhau, giá trị và hành vi
  • sẵn sàng chịu trách nhiệm trong xã hội
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Tháng 1 2020
Tháng 8 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
Contact school
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 8 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 3 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 1 2020, Tháng 8 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 4 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Contact school
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 8 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 2 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 9 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng Bảy 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 1 2020, Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 3 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 4 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng Bảy 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 9 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school
Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school