Bằng thạc sĩ quản lý khách sạn - Madrid

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

Somos un centro universitario internacional especializado en la formación de líderes, directivos y técnicos especializados en la industria del Hospitality

Somos un centro universitario internacional especializado en la formación de líderes, directivos y técnicos especializados en la industria del Hospitality Đọc ít hơn
Barcelona , Madrid + 1 Hơn Ít hơn