Bằng Thạc sĩ về di truyền học phân tử so sánh và công nghệ

Chung

Chương trình mô tả

Với chu kỳ học thứ hai trong Di truyền phân tử công nghệ so sánh và công nghệ, chúng tôi dự định truyền tải kiến ​​thức thiết yếu liên quan đến những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực so sánh các gen và công nghệ thao tác DNA, cả trong sinh vật thực vật. Ngoài ra, nó được dự định là một nhận thức ngày càng tăng về các vấn đề đạo đức vốn có trong các công nghệ mới này. Khóa học sẽ sử dụng các đơn vị học trình mà sẽ hoạt động theo chế độ mô đun với thành phần thiết thực tuyệt vời, cụ thể là các lớp học trong phòng thí nghiệm. Trong học kỳ thứ 3, sinh viên có thể chọn chuyên ngành di truyền so sánh phân tử và công nghệ thực vật hoặc động vật phụ thuộc vào luận án sẽ được phát triển.

Bằng cấp của Thạc sĩ về Di truyền phân tử Công nghệ So sánh và Kỹ thuật nhằm mục đích đào tạo các Kỹ thuật viên và Nghiên cứu viên cao cấp với việc đào tạo khoa học, lý thuyết và thực tiễn vững chắc và cập nhật và cụ thể trong các lĩnh vực khoa học về Di Truyền và Công Nghệ Sinh Học với triển vọng rằng các Thạc sỹ này sẽ tiếp tục chuyên môn Tiến sĩ về di truyền phân tử công nghệ so sánh và công nghệ, trong số những người khác.

Trọn đời

2 năm

ECTS

120

Thoát chuyên nghiệp

Các thạc sĩ được đào tạo sẽ có nền tảng khoa học vững chắc, được hỗ trợ bởi các thành phần mạnh mẽ trong thực hành phòng thí nghiệm và có mối liên hệ chặt chẽ với thực tế nghiên cứu khoa học, có khả năng thực hiện các chức năng liên quan đến nghiên cứu, các hoạt động kỹ thuật và tư vấn , hoặc trong một chế độ tự do, hoặc tham gia vào giáo dục chuyên nghiệp hoặc cao đẳng (công hay tư), đặc biệt trong:

 • Các trường đại học và các cơ sở giáo dục đại học;
 • Công nghệ sinh học, dược phẩm và y sinh học;
 • Văn phòng dự án và tư vấn;
 • Các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Phòng thí nghiệm của các trường y, trường đại học và các tổ chức nhà nước;
 • Các phòng thí nghiệm liên kết;
 • Phòng thí nghiệm của các cơ sở y tế công và nghiên cứu y khoa;
 • Nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm của nhà nước và phòng thí nghiệm công nghiệp;
 • Nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế (công nghệ y tế, phân tích lâm sàng và phương tiện chẩn đoán);
 • Sự nghiệp khác;
  • Báo chí khoa học, tạp chí chuyên ngành, Công ty Vật liệu Khoa học, Cơ quan Pháp chế và Ủy ban.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... Đọc thêm

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. Đọc ít hơn