Bằng Thạc sĩ về Kiểm soát và Quản lý Rủi ro

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Siegen is a medium-sized, interdisciplinary research university. It is firmly rooted in the South Westphalia region and has a wide national and international network. With her resear ... Đọc thêm

The University of Siegen is a medium-sized, interdisciplinary research university. It is firmly rooted in the South Westphalia region and has a wide national and international network. With her research and teaching, she would like to contribute to a future that is human-centered and shaped by responsibility for society. This is expressed in the guiding principle of the University of Siegen: Shaping the future humanely. Đọc ít hơn
Siegen
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.