Bằng Thạc sĩ Quản lý Du lịch & Khách sạn Quốc tế

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our programs rigorously balance hands-on training with the supervisory and business knowledge students need, to become effective decision-makers within a complex hospitality organisation. Once you hav ... Đọc thêm

Our programs rigorously balance hands-on training with the supervisory and business knowledge students need, to become effective decision-makers within a complex hospitality organisation. Once you have graduated from BBI, you will be equipped to take on meaningful responsibilities early on in your career, and be a productive team member, as from your first day in the job. Đọc ít hơn
Wiltz
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.