Bằng thạc sĩ về môi trường và luật tài nguyên thiên nhiên (bằng tiếng Anh)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Ocean University of China (OUC) is a key comprehensive university with unique strengths in oceanography and fisheries. It is part of the country’s Project 985 (China’s top 39 universities) and Project ... Đọc thêm

Ocean University of China (OUC) is a key comprehensive university with unique strengths in oceanography and fisheries. It is part of the country’s Project 985 (China’s top 39 universities) and Project 211 (China’s top 100 universities). In 2017, it was included in China’s plan of building world-class universities and academic programs. Đọc ít hơn
Thanh Đảo
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.