• Trình độ học vấn: Chương trình thạc sĩ
 • Loại hướng dẫn: Toàn thời gian
 • Thời gian: 2 năm
 • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Lợi ích của chương trình

 • Chương trình nhằm phát triển kiến thức cơ bản trong quản lý và các công cụ phân tích cập nhật được sử dụng để thông báo các quyết định quản lý. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị kiến thức về các công cụ phân tích dữ liệu lớn và khả năng sử dụng chúng để giải quyết các nhiệm vụ quản lý.
 • Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường kinh doanh quốc tế hàng đầu, bao gồm các giảng viên khách từ các trường kinh doanh quốc tế hàng đầu và các học viên dày dạn kinh nghiệm từ các công ty hàng đầu về dữ liệu.
 • Luận văn Thạc sĩ là một dự án nghiên cứu dữ liệu lớn toàn diện. Đây là một nghiên cứu điển hình của một công ty tư nhân hoặc nhà nước hiện có. Sự kết hợp độc đáo này của lý thuyết và công việc dự án liên ngành thực tế sẽ mang lại cho sinh viên tốt nghiệp tương lai một phổ rộng các năng lực để đáp ứng các mục tiêu nghề nghiệp của họ.
 • Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh trong một môi trường đa văn hóa nâng cao khả năng sử dụng của sinh viên tốt nghiệp trong thị trường việc làm quốc tế.

Các khóa học chính

 • Phân tích dữ liệu thống kê trong Python
 • Học máy
 • Xử lý ngôn ngữ và hình ảnh tự nhiên
 • Giới thiệu về phân tích ngành
 • Phân tích tiếp thị
 • Quản lý dự án
 • Phân tích chiến lược đương đại
 • Kinh tế Quản lý
 • Tư duy thiết kế
 • Quản lý kiến ​​thức
 • Kiến trúc doanh nghiệp
 • Kinh doanh số
 • Khai thác dữ liệu và trực quan hóa
 • Công nghệ Doanh nhân
 • Tiếp thị các sản phẩm sáng tạo

Kỹ năng chính

 • Phát triển chiến lược kinh doanh;
 • Xác định và giảm thiểu rủi ro;
 • Tăng hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa quy trình kinh doanh;
 • Phân khúc khách hàng và phân tích thị trường;
 • Tăng giá trị sản phẩm cho khách hàng;
 • Sản phẩm mới và dịch vụ tạo.

Các cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được đặt ở vị trí tốt để đảm bảo các vị trí trong phân tích kinh doanh và quản lý các nhóm đa chức năng. Họ có thể áp dụng phân tích dữ liệu định lượng để cung cấp các giải pháp hiệu quả cho một loạt các nhiệm vụ, ví dụ:

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Xác định và giảm thiểu rủi ro
 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa quy trình kinh doanh
 • Phân khúc khách hàng và phân tích thị trường
 • Nâng cao giá trị sản phẩm cho khách hàng
 • Tạo sản phẩm và dịch vụ mới
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 9 các khóa học tại Saint Petersburg University »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 6, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
514,600 RUB
Deadline
Trường liên hệ
Final deadline. For applicants for Russian Government scholarship.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng Sáu 1, 2021
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Final deadline. For applicants for Russian Government scholarship.
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng Sáu 1, 2021
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Final deadline. For applicants on fee-paying basis.

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Final deadline. For applicants for Russian Government scholarship.
End Date
Tháng Sáu 1, 2021
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Final deadline. For applicants on fee-paying basis.
End Date
Tháng Sáu 1, 2021