Bậc thầy về công nghệ BIM

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Founded in 1993, the UTEM is a member of the Council of Rectors of Chilean Universities (CRUCH) and the Consortium of State Universities of Chile (CUECH), prestigious entities that bring together the ... Đọc thêm

Founded in 1993, the UTEM is a member of the Council of Rectors of Chilean Universities (CRUCH) and the Consortium of State Universities of Chile (CUECH), prestigious entities that bring together the public and traditional higher education houses of our country. It is also an active member of the Union of Universities of Latin America and the Caribbean (UDUAL), an international organization that seeks to promote the improvement of its associated institutions through the promotion of relations between Latin American universities and of these with cultural institutions and organizations. international Đọc ít hơn
Santiago
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.