Đọc Mô tả chính thức

Chương trình này nhằm tạo ra các nhà giáo dục và giáo dục mầm non (giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và các nhà quản lý, tư vấn phát triển trẻ em và các nhà nghiên cứu) có thể kết hợp lý thuyết và thực tiễn một cách hiệu quả trong việc tạo cơ hội và kinh nghiệm học tập tích cực cho trẻ nhỏ để thúc đẩy sự phát triển tổng thể. Chương trình đào tạo MAE-CDE do đó gộp vào bốn lĩnh vực học tập: chủ đề cơ bản, tâm lý học, chuyên ngành và nghiên cứu.

Chương trình Giao hàng tận nơi

Chương trình này dẫn đến bằng Thạc sỹ về Giáo dục, chuyên ngành Phát triển và Giáo dục Trẻ em (MAE-CDE) cho luận án và Thạc sĩ Giáo dục, chuyên ngành Phát triển và Giáo dục Trẻ em cho các bài luận không theo luận án. Những người tham gia có thể hoàn thành chương trình trong hai năm mà không phải bỏ nghề hay nghỉ việc. Họ phải kiếm được 39 đơn vị (33 đơn vị học trình và 6 nghiên cứu hành động hoặc viết luận văn) để đủ điều kiện để tốt nghiệp.

Bảo hiểm Chương trình

 • Nghiên cứu Giáo dục
 • Thống kê giáo dục
 • Triết học Giáo dục
 • Trẻ em và Phát triển Thanh thiếu niên
 • Tâm lý học Giảng dạy và Học tập
 • Đánh giá và Đánh giá Trẻ học
 • Các lý thuyết và phương pháp tiếp cận trong ECE
 • Giáo Dục Đặc Biệt Trẻ Thơ
 • Chương trình giảng dạy và Hướng dẫn
 • Tổ chức và Quản lý Chương trình Trẻ thơ
 • Làm việc và Xã hội
 • Viết luận văn I & II / Nghiên cứu hội thảo I & II

Nhập học

Người nộp đơn phải nộp lệ phí nhập học (Php 500) tại Văn phòng Kế toán UA & P và nộp các giấy tờ sau:

 • Đơn xin hoàn
 • Hai mẫu Khuyến nghị
 • Bản ghi chính thức của hồ sơ
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hai hình ảnh ID 1,5 x 1,5 'và hai ảnh x1'
 • Thư xác nhận gửi đến Giám đốc Chương trình
 • Bài luận về mục đích học tập

Tất cả các ứng viên được yêu cầu phải thi Graduate Level Test do Trung tâm Đo lường Giáo dục (CEM) quản lý tại thành phố Makati và tự mình phỏng vấn.

Học bổng sẽ được trao cho những người có đủ tiêu chuẩn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại University of Asia and the Pacific »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày