Bậc Thầy Của Giáo Dục Trong Giáo Dục Chương Trình Lãnh Đạo Giáo Dục chủ yếu nhằm phát triển lãnh đạo chính và lãnh đạo giáo chức. Nó có ý nghĩa chủ yếu đối với các nhà giáo dục đang chiếm đóng hoặc đang chuẩn bị cho lãnh đạo và các vị trí giáo dục và hành chính quan trọng trong các trường học của họ, đặc biệt là trong giáo dục cơ bản. Chương trình giảng dạy cho chương trình này kết hợp các khóa học về giáo dục, tâm lý học và quản lý lãnh đạo dựa vào giá trị và đặt tất cả chúng vào việc phục vụ các nhiệm vụ chính trong việc giảng dạy, học tập và phát triển học sinh thành toàn thể.

Bảo hiểm Chương trình

 • Nghiên cứu Giáo dục
 • Thống kê giáo dục
 • Triết học Giáo dục
 • Tâm lý học Phát triển Tuổi thọ
 • Tâm lý học Giảng dạy và Học tập
 • Lãnh đạo Giảng dạy và Giám sát
 • Thiết kế chương trình trường học
 • Quản lý Chiến lược và Lãnh đạo dựa trên Giá trị
 • Quản lý trường học
 • Làm việc và Xã hội
 • Viết luận văn I & II / Nghiên cứu hội thảo I & II

Nhập học

Người nộp đơn phải nộp lệ phí nhập học (Php 500) tại Văn phòng Kế toán UA & P và nộp các giấy tờ sau:

 • Đơn xin hoàn
 • Hai mẫu Khuyến nghị
 • Bản ghi chính thức của hồ sơ
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hai hình ảnh ID 1,5 x 1,5 'và hai ảnh x1'
 • Thư xác nhận gửi đến Giám đốc Chương trình
 • Bài luận về mục đích học tập

Tất cả các ứng viên được yêu cầu phải thi Graduate Level Test do Trung tâm Đo lường Giáo dục (CEM) quản lý tại thành phố Makati và tự mình phỏng vấn.

Học bổng sẽ được trao cho những người có đủ tiêu chuẩn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại University of Asia and the Pacific »

Khóa học này là ở trường
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày