Master of Arts ở Phụ nữ, Xã hội và Phát triển là một chương trình liên ngành tập trung vào các vấn đề liên quan đến phụ nữ trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội ở Trung Đông cũng như vai trò của phụ nữ trong sự tiến bộ của cộng đồng và xã hội. Nó dựa trên một loạt các nguyên tắc trong khoa học xã hội và nhân văn, từ lý thuyết kinh tế xã hội; để phát triển và nghiên cứu chính sách; cho các nghiên cứu về pháp luật và truyền thông.

Chương trình này trang bị cho sinh viên khả năng tham gia vào sản xuất tri thức ở cấp địa phương và kỹ năng để hiểu và giải quyết các vấn đề của phụ nữ dành riêng cho Trung Đông.

Nó cho phép sinh viên chuyển những kiến ​​thức này thành các hoạt động và các can thiệp xã hội cần thiết để cải thiện tình trạng của các cô gái và phụ nữ Trung Đông trong cộng đồng của họ.

Chương trình này phù hợp với nguyện vọng của Qatar nhằm góp phần phát triển bền vững toàn cầu trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ và các vấn đề về giới. Nó cung cấp cho Qatar khả năng chuyên môn về các vấn đề liên quan đến phụ nữ có thể được sử dụng để xây dựng chính sách quốc gia chặt chẽ về các vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Hamad bin Khalifa University

Xem 10 các khóa học tại Hamad bin Khalifa University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date