58843_design-940x626.jpg

bậc thầy trong thiết kế đồ họa

Các Thạc sĩ Thiết kế đồ họa ESAD.CR nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên với các kỹ năng và khái niệm thực tế về trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực cụ thể của thiết kế đồ họa và truyền thông cho nhiều nền tảng, có tính năng văn hóa thị giác đương đại.

Điều kiện truy cập

  1. Người có bằng cử nhân hoặc tương đương quy phạm pháp luật trong Thiết kế truyền thông, thiết kế đồ họa, thiết kế đa phương tiện, thiết kế sản phẩm, Fine Arts, New Media, quan tâm trong việc theo đuổi các nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế đồ họa;
  2. Người có bằng cử nhân khoa học của nước ngoài sau một chu kỳ 1 của nghiên cứu tổ chức theo các nguyên tắc của quá trình Bologna thiết kế đồ họa và các khu vực liên quan;
  3. Người có bằng cử nhân nước ngoài được công nhận đạt các mục tiêu của một trình độ của khoa học-kỹ thuật của Hội đồng ESAD trong thiết kế đồ họa và các khu vực liên quan;
  4. Chủ sở hữu của một chương trình giảng dạy học tập, khoa học hay nghề nghiệp được công nhận là chứng thực năng lực để thực hiện chu trình này nghiên cứu của khoa học-kỹ thuật của Hội đồng ESAD.

Kế hoạch học tập

Các Thạc sĩ Thiết kế đồ họa ESAD.CR tập trung vào việc chuẩn bị cho học sinh một số nghiên cứu lý thuyết và thực tế trong thiết kế đồ họa hiện đại, áp dụng kiểu chữ, thiết kế đồ họa cho các phương tiện hiện đại của truyền thông và xây dựng thương hiệu. Các khóa học được bổ sung bởi các cuộc hội thảo và các phương pháp nghiên cứu khám phá các khái niệm thiết kế truyền thông và hoạt động, tiếp cận kích thước đồng thời thử nghiệm và chuyên nghiệp. Hai học kỳ cuối cùng tập trung vào việc chuẩn bị các công việc thiết kế thực tế bền vững có thể được thay thế bằng một tập.

Thông tin khác

Sinh viên tốt nghiệp trong các Thạc sĩ thiết kế đồ họa có thể làm việc trong các lĩnh vực thiết kế biên tập, bao bì, kiểu chữ, thiết kế thông tin, thiết kế chung cho truyền hình hay điện ảnh, minh họa, chỉ đạo nghệ thuật, xây dựng thương hiệu, thiết kế đa phương tiện và sản xuất của thiết kế đồ họa. Trong ngành công nghiệp quảng cáo có thể là một cặp sáng tạo, quảng cáo in hoặc truyền hình. Trong ngành công nghiệp nghe nhìn, những kỹ năng này cũng có thể được áp dụng trong việc điều hành chung hoặc các sản phẩm khác mà typography được áp dụng. Nghề giảng dạy cũng là một đầu ra chuyên nghiệp cũng như nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Lệ phí

LỆ PHÍ ÁP DỤNG: 60 €

Phí nhập học: 500 € cho sinh viên quốc tế ngẫu nhiên

HỌC PHÍ: I. TỔNG QUAN VỀ: 1.140 € / năm II. Sinh viên Quốc tế Điều lệ: 3.000 € / năm

cờEstudanteskhuôn viênphòng thí nghiệmlab1

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Polytechnic of Leiria

Xem 7 các khóa học tại Polytechnic of Leiria »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
24 tháng
Toàn thời gian
Price
3,000 EUR
3.000 € / năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019