Các vấn đề lịch sử. Chương trình học thạc sĩ trong lịch sử tại VU đào tạo bạn trở thành một sử gia chuyên nghiệp. Tất nhiên là trên diện rộng và cũng cho phép bạn chuyên về một lĩnh vực cụ thể của lịch sử. Mỗi chuyên môn hoá được dựa trên một trong những chiếc ghế của Khoa Lịch sử. Sự tiến bộ của học tập của bạn được đích thân hướng dẫn bởi một giáo sư. Theo một sinh viên, "Lịch sử tại VU phân biệt bản thân bởi cộng đồng nhỏ của sinh viên và sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên của mình."

CƠ CẤU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tất cả các sinh viên theo một số các khóa học cơ bản. Ngoài ra, bạn chọn chương trình học thạc sĩ rộng hoặc một trong năm chuyên ngành. Nếu bạn quyết định theo chương trình giảng dạy bậc thầy lớn của sau đó bạn thực hiện sự lựa chọn của riêng bạn từ các đối tượng khác cung cấp. Từng chuyên ngành được kết nối với một hoặc nhiều chiếc ghế của Khoa Lịch sử. Sự tiến bộ của học tập của bạn được đích thân hướng dẫn bởi một thành viên của đội ngũ giảng viên. Một số chuyên ngành bằng tiếng Anh; những người khác đang ở Hà Lan, nhưng với một số các khóa học bằng tiếng Anh.

CHUYÊN NGHIỆP

  • Chính trị và chủ quyền (Hà Lan)
  • Văn hóa các kiến ​​thức
  • Tôn giáo và xã hội từ thời cổ đến nay
  • Lịch sử xã hội toàn cầu (15-thế kỷ 21)
  • Di cư và di động (Lịch sử và nhân chủng học, 19 thế kỷ 21)

QUYỀN CỦA BẠN

Tiêu đề của một bậc thầy trong lịch sử cung cấp cho bạn một viễn cảnh việc làm hấp dẫn, bạn sẽ phát triển trên diện rộng kiến ​​thức và phương pháp phân tích để đọc và viết. Trong số các khu vực khác, chẳng hạn như chính trị, báo chí hoặc giáo dục, bạn có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức quốc tế.

ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU CỤ THỂ

Lịch sử của Master được thiết kế cho sinh viên với một Cử nhân khoa học trong lịch sử. Bạn cũng có thể được chấp nhận nếu bạn có một Cử nhân học tập của các môn học khác của các ngành nhân văn (bao gồm cả thần học hay triết học) hoặc trong nhân học hay xã hội học, với một di tích lịch sử quan trọng, rõ ràng từ một chính hoặc chuyên ngành tương đương với tối thiểu là 30 ECTS.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Hà Lan

Xem 80 các khóa học tại Vrije Universiteit Amsterdam »

Khóa học này là ở trường
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
2,083 EUR
cho sinh viên EEA; € 13,400 cho Non-EEA
Theo địa điểm
Theo ngày