QUẢN LÝ HỌC TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

Across Các đối tác với một số các trường đại học Anh hàng đầu cho doanh nghiệp, trên một loạt các lĩnh vực nói chung và chuyên ngành Pond. Anh từ lâu đã là một đóng góp lớn cho ngành công nghiệp, và những sinh viên du học tại Vương quốc Anh từ lợi ích học tập chuyên sâu, cơ hội để tìm vị trí làm việc, và một tập trung vào cả hai kỹ năng học tập và việc làm.

LỢI ÍCH CỦA NGHIÊN CỨU KINH DOANH TRONG Anh

  • Khóa học ngắn hơn: chương trình của Hầu hết Sư Phụ là dài chỉ một năm, và các chương trình đại học nhất là chỉ dài ba năm. Điều đó nói rằng, một sinh viên đại học có thể chọn để theo đuổi một còn tất nhiên với một vị trí hoặc nghiên cứu năm ở nước ngoài.
  • Tập trung: các trường đại học Anh không yêu cầu các khóa học giáo dục phổ thông; học sinh sẽ được tập trung vào kinh doanh từ ngày 1!
  • Cơ hội việc làm: Nhiều UNIS ở trọng tâm Anh trên có nhân viên đang hoạt động trong các lĩnh vực của họ, giúp cung cấp một viễn cảnh việc làm và tạo cơ hội học tập ngoài lớp học. Hơn nữa, nhiều khóa học kinh doanh cung cấp cơ hội để đảm nhận một vị trí, dù là thêm một năm vào mức độ, hoặc như là một cơ hội ngắn hạn trong mức độ. Dù bằng cách nào, các trường đại học Anh khuyến khích học sinh được chuẩn bị cho lực lượng lao động sau khi tốt nghiệp.

CÁCH CAN qua ao TRỢ GIÚP?

Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí & hướng dẫn cho sinh viên muốn theo đuổi việc học kinh doanh tại Vương quốc Anh. Với sự giúp đỡ của chúng tôi bạn có thể:

  • Tìm một chương trình hàng đầu đáp ứng học tập cả hai bạn
  • nhu cầu và mục tiêu nghề nghiệp
  • Làm cho quá trình ứng dụng đơn giản: cố vấn cá nhân của bạn sẽ đối phó với các thủ tục giấy tờ, do đó bạn không cần phải
  • Cải thiện cơ hội chấp nhận bằng cách áp dụng cho các trường đại học ngay
  • bằng cách áp dụng đến

Đăng ký với Across The Pond ngày hôm nay để có được sự hỗ trợ từ một Across cố vấn Pond. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn!

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Across the Pond

Xem 15 các khóa học tại Across the Pond »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2020