Bậc thầy trong kiến ​​trúc

Chung

Chương trình mô tả

bậc thầy trong kiến ​​trúc

Các đặc sản của Kiến trúc được thành lập tại khoa Mỹ thuật. Các giảng viên Kỹ thuật được thành lập năm 2005-2006 năm học và ghế Kiến trúc đã được đưa vào thành phần của nó.

Hai đặc chức năng trên ghế của kiến ​​trúc trong 2005-2006 năm học:

  1. Đặc sản của Kiến trúc
  2. Đặc sản của xây dựng công nghiệp và dân dụng

Các giảng viên Kỹ thuật bắt đầu hoạt động như khoa Kỹ thuật và Kiến trúc năm 2007-2008 năm học và đã có 4 ghế. Một trong số đó là chiếc ghế của kiến ​​trúc. Nó bao gồm:

  1. Năm 2002-2003 học năm 8 sinh viên
  2. Năm 2004-2005 học năm 10 sinh viên
  3. Trong 2016-2017 học năm 12 sinh viên đã được chấp nhận vào giảng (full-time).

bộ phận bán thời gian đã được tạo ra trên ghế Kiến trúc vào năm 2012, hiện nay, 12 sinh viên học tập. Hiện nay, 130 sinh viên du học tại ghế của kiến ​​trúc.

  1. Trong toàn bộ thời gian department- 51 sinh viên
  2. Trong bán thời gian bộ phận-12 sinh viên
Cập nhật lần cuối Tháng Tư 2017

Giới thiệu về trường

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities ... Đọc thêm

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities. The electronic rooms, labs, internet centers, and an electronic library, equipped with modern information technologies at the university serve teaching staff and students. WI –Fi wireless internet system is available in the whole area of university. Đọc ít hơn