Read the Official Description

Các "DOCNOMADS" phim tài liệu chỉ đạo HỌC Erasmus Mundus THẠC SĨ là một: - Hai năm, 120 ECTS - đạo diễn phim tài liệu - nhiên Thạc sĩ

Thực hiện bởi ba trường đại học châu Âu:

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias / Lisbon / Bồ Đào Nha,

Színház-és Filmművészeti Egyetem / Đại học Nhà hát và Nghệ thuật Điện ảnh / Budapest / Hungary

Luca, Cao đẳng Sint Lukas Brussels / Bỉ.

Với một chương trình di động bắt buộc từ Lisbon đến Brussels qua Budapest bao gồm: - một học kỳ đầu tiên tại Lusofona, - một học kỳ thứ hai tại SZFE, - một học kỳ thứ ba tại Luca Cao đẳng Sint Lukas, và - một học kỳ thứ tư dành riêng cho các công việc tốt nghiệp, mà học sinh sẽ được chia thành ba nhóm, một ở mỗi trường đại học Các sinh viên sắp tới sẽ nhận được một mức độ nhiều và bổ sung bằng tốt nghiệp.

Khóa học được giám sát và tài trợ học bổng cho sinh viên và học giả của Bộ Giáo dục, Văn hóa nghe nhìn và Cơ quan điều hành của Ủy ban châu Âu.

Ai có thể áp dụng?

Nomads DOC là mở cửa cho sinh viên châu Âu và ngoài châu Âu với bằng cử nhân điện ảnh hoặc truyền thông nghiên cứu; độ khác được chấp nhận cho các ứng với một danh mục đầu tư có sức thuyết phục. Để đảm bảo đào tạo cá nhân chất lượng cao, học phí nhóm nhỏ được cung cấp (tối đa 24 sinh viên).

TIÊU CHUẨN

Hội đồng học thuật của những người du mục DOC khóa học của Erasmus Mundus Thạc sĩ đang tìm kiếm các ứng viên là: - xã hội minded, đồng cảm, có trách nhiệm, và có nhận thức công dân; - Những người ham học hỏi, sáng tạo, và tò mò muốn khám phá thực tế; - Người ban đầu và cả giá trị và tìm kiếm độc lập nghệ thuật và một tiếng nói cá nhân; - Những người cởi mở, tự phản chiếu, linh hoạt và sáng tạo; - Hợp tác, tiếp nhận, và thành viên trong nhóm tốt; - Khoan dung và cởi mở với những lời chỉ trích; - Có kỹ năng tốt của phương pháp điện ảnh và kỹ năng thị giác tốt.

Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 10 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
18,000 EUR
học phí
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 10 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date

Tháng 10 2019

Location
Application deadline
End Date