Bậc thầy trong công nghệ sinh học ứng dụng

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

58842_biolo-940x624.jpg
bậc thầy trong công nghệ sinh học ứng dụng

Các Thạc sĩ Ứng dụng công nghệ sinh học nhằm chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng khoa học, kỹ thuật và nhân lực để phát triển các hoạt động nghiên cứu và quản lý ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Khóa học này có ý định cung cấp cho sinh viên với đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ sinh học để áp dụng trong việc phát triển và thực hiện các dự án trong các lĩnh vực công nghệ sinh học dược phẩm, công nghệ sinh học thực phẩm và công nghệ sinh học biển. Trong năm thứ hai của khóa học, học viên sẽ thực hiện một nghiên cứu về một chủ đề cụ thể, mà sẽ được biên dịch trong một tập / dự án / luận án. Việc bảo vệ thành công này tập / dự án / luận án sẽ dẫn đến một mức độ thạc sĩ

Điều kiện truy cập

  1. Những người có bằng cử nhân học sau một chu kỳ nghiên cứu được tổ chức theo nguyên tắc của quá trình Bologna trong lĩnh vực sinh học biển và công nghệ sinh học, và các lĩnh vực liên quan;
  2. Người có bằng cử nhân được công nhận đạt các mục tiêu của một trình độ của khoa học-kỹ thuật của Hội đồng ESTM trong lĩnh vực sinh học biển và công nghệ sinh học hoặc lĩnh vực liên quan;
  3. Chủ sở hữu của một chương trình giảng dạy học tập, khoa học và chuyên nghiệp được công nhận là chứng thực năng lực để thực hiện chu kỳ này của nghiên cứu của khoa học-kỹ thuật của Hội đồng ESTM.

Lệ phí

LỆ PHÍ ÁP DỤNG: 60 €

Phí nhập học: 500 € cho sinh viên quốc tế ngẫu nhiên

HỌC PHÍ: I. TỔNG QUAN VỀ: 1.140 € / năm II. Sinh viên Quốc tế Điều lệ: 3.000 € / nămV


Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria mi ... Đọc thêm

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria might be a real life-changing experience. Đọc ít hơn