Chương trình Thạc sỹ 2 năm về Công nghệ nano và Vật liệu cho Micro và Nanosystems dành cho việc nghiên cứu các hiện tượng, vật liệu và thiết bị vi mô và nano. Nó cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc trong ba lĩnh vực chính: vật liệu nano chế tạo và đặc tính; tính chất vật lý; và các thiết bị. Các sinh viên cũng sẽ hiểu được tiềm năng cho việc thương mại hóa công nghệ và tác động xã hội của nó. Chương trình bao gồm các khóa học cơ bản bắt buộc cùng với các khóa học tự chọn tập trung vào vật liệu và thiết bị cụ thể. Danh sách các lĩnh vực chủ đề chính bao gồm trong chương trình như sau:

  • Nghệ nano và khái niệm cơ bản trong công nghệ nano
  • Mô hình hóa và mô phỏng
  • Nếu cứ mãi và mô tả đặc điểm cấu
  • Hệ thống nano từ tính và các hạt nano
  • Vật liệu và thiết bị trong spintronics
  • Semiconductor thiết bị vật lý và công nghệ
  • Công nghệ vật liệu nano carbon
  • Các hệ thống nhúng và công nghệ phần mềm
  • Micro và cảm biến nano công nghệ

Nhập học

Xét tuyển vào chương trình của Thạc sĩ quốc tế tại MISiS mở cửa cho cả học sinh Nga và quốc tế. Do tất cả các lớp học sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, chúng tôi khuyên loa nonnative tiếng Anh đạt điểm TOEFL tối thiểu là 525 (thi trên giấy) hoặc 200 (trên máy tính) trước khi nhập học. Để áp dụng cho chương trình hai năm thạc sĩ tại MISiS, người nộp đơn phải có bằng cử nhân trong một lĩnh vực có liên quan. Sau khi hoàn thành chương trình học tại MISiS, ứng viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp Nhà nước Nga và một Diploma Supplement châu Âu.

Hạn chót nhập học

Hạn chót nộp đơn cho mùa thu năm 2018ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 9 các khóa học tại National University of Science and Technology MISIS »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
8,200 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ