Bậc thầy trong các hệ thống kỹ thuật và thông tin phần mềm

Chung

Chương trình mô tả

Mục tiêu

Quá trình nghiên cứu được trình bày mục đích để chuẩn bị sinh viên với hồ sơ đặc trưng bởi sự linh hoạt rất lớn tại các thị trường Thông tin Technologie. Các chương trình giảng dạy cho sinh viên với hai lĩnh vực chuyên môn đào tạo cụ thể. Hai chuyên ngành phục vụ cho lợi ích của các ứng cử viên tại các Công nghệ phần mềm (quản lý dành riêng cho việc phát triển các ứng dụng máy tính và đa phương tiện) và Hệ thống thông tin (dành riêng cho các nhà quản lý của các bộ phận hệ thống thông tin và tư vấn). Trong suốt khóa học, sinh viên được liên tục thách thức để làm việc với kịch bản realpractice để đối phó với các cấu hình chuyên nghiệp khác nhau.

Chu kỳ này được thiết kế để phát triển các kỹ năng sinh viên khoa học, khám phá sự phát hiện của khái niệm mới và các mô hình, và thử thách họ để tạo ra các công trình khoa học.

Kiến thức, khả năng và kỹ năng thu được

chương trình giảng dạy bằng này là nhằm vào các chuyên gia đào tạo đặc trưng bởi một kỹ năng linh hoạt rất lớn cho thị trường công nghệ thông tin. Đó là dự định mà học sinh phát triển khả năng quan trọng của họ trong phân tích trong các lĩnh vực công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin, với một tập trung mang trí óc vào nghiên cứu hiện tại và ứng dụng thực tế của kiến ​​thức của họ.

Khóa học này cung cấp một rộng lớn của kiến ​​thức, cho phép thích ứng nhanh chóng với một thay đổi liên tục các quy trình kinh doanh đòi hỏi phải có một giám sát kịp thời và phù hợp của hệ thống máy tính. Chương trình giảng dạy lên đến đỉnh điểm với một luận án mà đánh giá sự phát triển của kỹ năng khoa học và ứng dụng của nó vào một chủ đề quan tâm của sinh viên.

Bình luận

độ trong này đề xuất 2 specializatios thay thế: - Phần mềm Engeneering - Hệ thống thông tin

Khu vực khoa học

Ciências informáticas | Informática - programas não classificados noutra khu vực

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 2016

Giới thiệu về trường

At the Universidade Lusófona do Porto (ULP), we believe our school and its courses have many relevant aspects that invite all those who are currently facing these choices, to choose to study at the Un ... Đọc thêm

At the Universidade Lusófona do Porto (ULP), we believe our school and its courses have many relevant aspects that invite all those who are currently facing these choices, to choose to study at the Universidade Lusófona do Porto. Đọc ít hơn