MCCPL

Chương trình nhằm cung cấp một mức độ cao về kiến ​​thức khoa học để chuẩn bị cho các nhà khoa học có trình độ, những người sẽ giúp các cá nhân trong kế hoạch nghề nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ và giáo dục, và trong sự nghiệp phát triển và tăng trưởng.

Cơ hội việc làm

Hướng dẫn: Hướng nghiệp và Tư vấn trong lĩnh vực giáo dục công cộng và tư nhân, thanh niên và các chương trình việc làm, lĩnh vực nguồn nhân lực, tư vấn tự do.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Hy Lạp

Xem 8 các khóa học tại European University Cyprus »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Duration
18 tháng
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày