Bậc thầy của nghệ thuật trong việc giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL ma) / áp dụng ngôn ngữ học

Saint Michael's College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bậc thầy của nghệ thuật trong việc giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL ma) / áp dụng ngôn ngữ học

Saint Michael's College

Các Bằng thạc sĩ về giảng dạy tiếng Anh (MATESOL) đã thu hút sinh viên đến từ Mỹ và ít nhất 60 quốc gia khác. Nó đã là một phần của Trường Cao đẳng Saint Michael từ năm 1962. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi phục vụ như là các giáo sư và giảng viên Ngôn ngữ học Ứng dụng và giảng dạy tiếng Anh trên toàn thế giới. Chương trình cung cấp đào tạo lý thuyết và phương pháp tích hợp với các môn học thực tế. Thông thường, sinh viên hoàn thành chương trình đầy đủ trong ba học kỳ.

Tìm hiểu lý do tại sao sinh viên chọn St Mike!


Mạng + OnCampus Lựa chọn

Đối với những người muốn sự linh hoạt tối đa và tiện lợi. Dành hai mùa hè liên tiếp trong đẹp Vermont. Còn lại các môn học (12 tín chỉ-4 khóa học) được hoàn thành trên đường dây. Phiên mùa hè kéo dài 6 tuần kể từ cuối tháng sáu đến đầu tháng Tám. Sau khi hoàn thành, học sinh được Mức độ MA TESOL.

Chương trình Văn bằng mùa hè trong giảng dạy tiếng Anh

4 tuần, 120 giờ mùa hè chương trình đào tạo chuyên nghiệp này bao gồm tất cả các khía cạnh thiết yếu của giảng dạy tiếng Anh từ góc độ lớp học thực tế. Nó cung cấp kinh nghiệm cụ thể với các phương pháp và kỹ thuật phản ánh các nguyên tắc hiện hành của việc dạy và học ngôn ngữ giao tiếp. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này nhận được một văn bằng trong giảng dạy tiếng Anh và thường được thuê bởi các chương trình tiếng Anh tại Mỹ và các nước khác.

Nhận vào điều kiện

Nếu tiếng Anh của bạn không đủ mạnh để tham gia vào một chương trình toàn thời gian của Sư Phụ, Saint Michael có thể cung cấp cho bạn nhập học có điều kiện vào chương trình của mình. Điều này có nghĩa bạn có thể cải thiện tiếng Anh của bạn trong các khóa học tiếng Anh hoặc tiếng Anh học thuật chuyên sâu của chúng tôi cho đến khi bạn đạt đến cấp độ cần thiết, và sau đó chuyển vào chương trình Thạc sĩ. Những gì cách để tìm hiểu TESOL hơn để nghiên cứu trong một chương trình như vậy mình tốt hơn?
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
3 - 5 học kỳ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
21,240 USD
Locations
Hoa Kỳ - Burlington, Vermont
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Burlington, Vermont
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ