bậc thầy của nghệ thuật trong thiết kế môi trường

Art Center College of Design

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

bậc thầy của nghệ thuật trong thiết kế môi trường

Art Center College of Design

Thạc sĩ Mỹ thuật trong thiết kế môi trường

Chương trình Thiết kế môi trường sỹ Nghệ thuật của Trung tâm giải quyết các mối quan hệ giữa cơ thể, vật liệu, không gian và cảm xúc. Tập trung của chúng tôi vượt quá phong cách, xem xét mối liên hệ giữa, tâm lý, vật lý, hiệu ứng cảm xúc và cảm giác của chất lượng thiết kế.

Chúng tôi thiết kế kinh nghiệm từ giây phút đầu tiên gặp gỡ vào thời điểm cuối cùng của sự tương tác. Cách tiếp cận của chúng tôi dictates rằng chúng tôi làm việc một cách đa ngành, và thường xuyên nhất chúng tôi là những người tạo ra các nguyên tắc quảng cáo mà tổng số kinh nghiệm là khám phá. Chúng tôi xác định mình là những người tìm kiếm cơ hội trong quá trình sáng tạo.

Bài hát trong Kinh nghiệm không gian và nội thất và Đồ đạc cho phép sinh viên chuyên và có được kiến ​​thức tiên tiến trên lý thuyết và thực hành. Điểm của chúng tôi tập trung hướng tới khách sạn, bán lẻ, triển lãm, văn phòng và thiết kế sự kiện.

Mục tiêu của chương trình của chúng tôi là giáo dục thiết kế vị trí của mình như là lãnh đạo thiết kế dựa trên giả. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi là những nhà thiết kế có khả năng trong việc nâng cao tính kỷ luật và nghề thủ công của thiết kế môi trường. Chương trình của chúng tôi tập trung vào tính chính xác khái niệm mở rộng vượt qua với các hoạt động kinh doanh với một tập trung vào tư duy lý thuyết, cải tiến kỹ thuật, sản xuất, chế tạo và thực hiện dự án.

Nghệ thuật của Trung tâm lịch sử của các đối tác công nghiệp và cựu sinh viên và giảng viên quốc tế hoan nghênh tạo ra một môi trường sôi động, trong đó để điều tra tương lai của không gian, ánh sáng, đồ nội thất và thiết kế vật cố.

Học sinh của chúng tôi tạo ra cơ hội, đổi mới và phát triển trong ngành học của chúng tôi. Scenography tăng cường khả năng sinh viên của chúng tôi để làm cho kết nối có ý nghĩa trong tất cả mà họ thiết kế.

Trung tâm Nghệ thuật hiện chấp nhận các ứng dụng cho học sinh vào chương trình học Môi trường Thiết kế trong kỳ mùa thu 2012.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Pasadena, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Santa Barbara, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Pasadena, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Santa Barbara, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ