Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Nghiên Cứu Quốc Tế Và Ngoại Giao (MAISD)

Chung

Chương trình mô tả

Trong khoảng

Các Thạc sĩ Văn học trong nghiên cứu quốc tế và ngoại giao (MAISD) cung cấp cho sinh viên đủ điều kiện cơ hội để trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực ngoại giao và các vấn đề quốc tế. Được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Ma-rốc, chương trình cung cấp cho sinh viên một nền tảng lý thuyết vững mạnh và các kỹ năng phân tích cần thiết để đạt được sự hiểu biết về các vấn đề và sự kiện quốc tế. Chương trình dựa trên chuyên môn của giảng viên Đại học Al Akhawayn từ các ngành khác nhau, và các chuyên gia từ lĩnh vực này.

Chương trình dành cho ai?

Chương trình MAISD được thiết kế cho:

  • Sinh viên tốt nghiệp có trình độ học vấn từ AUI và các tổ chức Ma-rốc khác, những người tìm kiếm giáo dục và đào tạo nâng cao về Nghiên cứu Quốc tế và Ngoại giao.
  • Các chuyên gia quan tâm đến việc tiếp tục đào tạo của họ.
  • Sinh viên quốc tế muốn đạt được chuyên môn đặc biệt trong nghiên cứu Bắc Phi.

Mô tả chương trình

Chương trình MAISD bao gồm:

  • Các khóa học nền tảng trong các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, thống kê, quan hệ quốc tế và nghiên cứu văn hóa cho những sinh viên cần kiến ​​thức nền tảng cần thiết trong các lĩnh vực này;
  • Các khóa học cốt lõi cung cấp cho sinh viên các kỹ năng lý thuyết và phân tích mạnh mẽ cần thiết để trở thành các chuyên gia có năng lực;
  • Các khóa học tập trung vào quan hệ quốc tế và nghiên cứu Bắc Phi và châu Âu - Địa Trung Hải, liên quan đến các lĩnh vực như ngoại giao, an ninh quốc tế, hợp tác quốc tế, phát triển và quan hệ giữa Maghreb, Châu Âu và Địa Trung Hải;
  • Một thực tập cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm thực tế chuyên nghiệp trong một tổ chức, cơ quan hoặc doanh nghiệp mà họ lựa chọn;
  • Các khóa học tự chọn có thể được chọn từ bất kỳ chương trình sau đại học nào được cung cấp tại AUI.

Môi trường quốc tế

Sinh viên của chương trình Thạc sĩ Quốc tế học và ngoại giao có cơ hội để tương tác với sinh viên và giảng viên từ nhiều quốc gia khác nhau. Chương trình MAISD tài trợ các hội nghị quốc tế và mời các nhà ngoại giao và các chuyên gia về vấn đề quốc tế làm diễn giả.

Khóa học nền tảng

Sau khi quyết định nhập học được đưa ra, hội đồng tuyển sinh sẽ đánh giá hồ sơ học tập của từng ứng viên để xác định khóa học dự bị đại học nào, nếu có, nếu có. Các khóa học này có thể được thực hiện trực tuyến. Các thủ tục tìm kiếm miễn trừ cho các khóa học nền tảng được chỉ định được giải thích trong Cẩm nang Sinh viên tốt nghiệp SHSS.

Cập nhật lần cuối Tháng Tám 2019

Giới thiệu về trường

Inaugurated in 1995 by His Majesty King Hassan II and Crown Prince Abdallah bin Abdel-Aziz of Saudi Arabia, Al Akhawayn University redefines the classic American liberal arts educational experience at ... Đọc thêm

Inaugurated in 1995 by His Majesty King Hassan II and Crown Prince Abdallah bin Abdel-Aziz of Saudi Arabia, Al Akhawayn University redefines the classic American liberal arts educational experience at an affordable price on an architecturally stunning modern campus amidst the beauty of Morocco's Middle Atlas Mountains. Đọc ít hơn