Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Nghiên Cứu Phát Triển (MADS)

Chung

Chương trình mô tả

Mục tiêu

 • Chương trình dành cho sinh viên quan tâm đến nghề nghiệp trong các vấn đề phát triển đương đại.
 • Chương trình này nhằm mục đích phát triển các kỹ năng khái niệm, phân tích và quan trọng được yêu cầu trong bối cảnh phát triển hiện đại và năng động phức tạp.

Yêu cầu đầu vào

 • Để được ghi danh vào chương trình, sinh viên tương lai phải có bằng danh dự tốt trong các nghiên cứu Lịch sử và Phát triển
 • Những người có bằng cấp khác sẽ đủ điều kiện nhập học theo quyết định của Hội đồng quản trị

Các quy định chung

 • Số lượng mô-đun được thực hiện bởi bất kỳ sinh viên nào từ bên ngoài bộ phận có thể bị hạn chế.
 • Việc cung cấp các mô-đun tự chọn tùy thuộc vào sự sẵn có của nhân viên và / hoặc số lượng giảng viên có sẵn.

Thẩm định, lượng định, đánh giá

 • Các kỳ thi, thường được viết vào cuối mỗi học kỳ, bao gồm ba giờ giấy tờ cho các học phần lý thuyết.
 • Đánh giá liên tục bao gồm các bài kiểm tra, bài tiểu luận và bài thuyết trình hội thảo.
 • Việc không đáp ứng thời hạn sẽ được thực hiện có nghĩa là không thực hiện được công việc được giao.
 • Một sinh viên thường được yêu cầu để đạt được 100% tham dự các bài giảng.

Cấu trúc chương trình

(Mã) (Mô tả Mô-đun) (Tín dụng)

Học kỳ 1

Mô-đun chính

 • MADS 701 Các lý thuyết và chiến lược trong phát triển và thay đổi 6
 • MADS702 Giới và Phát triển 6
 • MADS703 Chính sách và Phát triển Nông thôn 6
 • MADS704 Phương pháp nghiên cứu phát triển 6

Môn tự chọn

 • MADS705 Quy trình thay đổi và phát triển quốc tế 6
 • MADS706 Kế toán và Tài chính 6

Học kỳ 1

Các mô-đun cốt lõi

 • MADS707 quản trị, toàn cầu hóa và xã hội dân sự 6
 • Kỹ thuật quản lý phát triển MADS708 6
 • MADS709 Quản lý xung đột cho các học viên phát triển 6

Môn tự chọn

 • MADS710 Nhân quyền, Công bằng xã hội và Phát triển 6
 • MADS711 nạn đói và an ninh lương thực 6
 • MADS712 Quản lý Thay đổi Môi trường 6

Học kỳ 2 cấp 1

 • Luận án MADS870 12
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The idea of a University in the Midlands dates back to the foundation of the National University of Science and Technology when Gweru, which was identified as a possible site for a second university c ... Đọc thêm

The idea of a University in the Midlands dates back to the foundation of the National University of Science and Technology when Gweru, which was identified as a possible site for a second university campus in the country, lost its bid to Bulawayo. Đọc ít hơn