Đọc Mô tả chính thức

Các Thạc sĩ nghệ thuật tại Christian Studies (MACS) độ là lý tưởng cho các cá nhân được gọi vào chức vụ người trước đây chưa được đào tạo thần học. Cho dù một nghiên cứu sinh tại trường hoặc hoàn toàn trực tuyến, chương trình cung cấp một kiến ​​thức cơ bản của thần học, lịch sử giáo hội, truyền giáo và Cựu Ước và Tân Ước. Mức độ này xây dựng một nền tảng vững chắc cho công việc trong bất kỳ khu vực của Bộ và trang bị cho sinh viên cho vai trò lãnh đạo trong các nhà thờ địa phương và cho các cánh đồng truyền giáo.

Yêu cầu tối thiểu: Bằng (36 giờ)

Chương trình giảng dạy cốt lõi (36 giờ)

 • BIB 505 Kinh Thánh Phép tường giải
 • EMS 501 Evangelism cá nhân
 • THS 504 Foundations Spiritual
 • THS 510 Systematic Theology tôi
 • THS 515 Systematic Theology II
 • THS 550 Thần học chuyên sâu
 • THS 603 Church History
 • NTS 501 Tân Ước Giới thiệu I
 • NTS 601 Tân Ước Giới thiệu II
 • OTS 501 Old Testament Giới thiệu I
 • OTS 601 Old Testament Giới thiệu II
 • PHI 502 Triết học Tôn giáo

Nghiên cứu ứng dụng

 • RES 601 Thư viện Hội thảo Nghiên cứu (Không có tín dụng - Hội thảo Bắt buộc)
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại Criswell College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date