Các chương trình Thạc sĩ Tài chính toàn cầu, thương mại và hội nhập kinh tế (GFTEI) cung cấp cho sinh viên với một, kiểm tra chính sách tập trung đa ngành của nền kinh tế toàn cầu. Khóa học tập trung vào những thay đổi phức tạp đang diễn ra trong nền kinh tế toàn cầu, trong đó có những mẫu nổi bật của tài chính, thương mại và dòng vốn nhân lực, hiệu quả của nền kinh tế quốc gia, ảnh hưởng của toàn cầu hóa về năng lực nhà nước, quyền tự chủ chính sách và điều kiện kinh tế quốc gia, mối quan hệ giữa kinh tế , kết quả chính trị và xã hội, quản trị doanh nghiệp và cạnh tranh và sự tương tác của các nhóm lợi ích, các quốc gia và các hiệp định đa phương và các tổ chức.

Mức độ GFTEI là để dành cho những sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong phân tích chính sách quốc tế cho các cơ quan khu vực công cộng, chẳng hạn như Bộ Thương mại và quản lý thương mại quốc tế; vị trí nhà phân tích tại các tổ chức đa phương và các tổ chức, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế; vị trí nghiên cứu và phân tích trong các tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như Oxfam và Action Aid; và trong khu vực tư nhân là chuyên gia tư vấn chính sách kinh tế, rủi ro quốc gia hoặc các nhà phân tích dự án quốc tế, hoặc người quản lý dự án quốc tế.

Global Finance, thương mại, và tổng quan về Chương trình hội nhập kinh tế

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại University of Denver, Josef Korbel School of International Studies »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date