Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Múa

Chung

Chương trình mô tả

Master of Arts in Dance cung cấp hai chuyên ngành:

Vũ đạo trên một mặt, giảng dạy và huấn luyện các chuyên gia khiêu vũ khác. Nó xây dựng các kỹ năng biên đạo và giảng dạy cần thiết để làm việc với các chuyên gia khiêu vũ và đủ điều kiện cho các ngành nghề có liên quan. Các môn học bao gồm các phương pháp vũ đạo, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu nghệ thuật nhằm phát triển một hồ sơ nghệ thuật hoặc giảng dạy cá nhân. Chương trình khuyến khích sự hợp tác liên ngành và giúp sinh viên thiết lập một mạng lưới bền vững trong lĩnh vực múa quốc tế.

The Master Dance, chương trình vũ đạo trang bị cho sinh viên làm biên đạo múa trong lĩnh vực múa sân khấu chuyên nghiệp.

Học sinh được dạy làm thế nào để giới thiệu hồ sơ nghệ thuật của riêng mình và vị trí của mình trong môi trường khiêu vũ. Họ học cách hỗ trợ và chỉ đạo các quy trình sáng tạo trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện, cách định vị các lĩnh vực công việc trong bối cảnh nghiên cứu, thiết kế và thực hiện các hoạt động nghiên cứu của riêng mình. , tiếp cận các nguồn tài trợ và thiết lập một tiêu chuẩn ổn định về tài chính cho cuộc sống của chính họ.

Học sinh học các kỹ năng cần thiết để chạy các dự án vũ đạo với nội dung nghệ thuật cao và phát triển các phương pháp làm việc phù hợp.

Họ có được các kỹ năng giáo khoa và phương pháp huấn luyện là một phần không thể thiếu trong công việc của một biên đạo múa.

Chương trình Dance Dance, Giảng dạy và Huấn luyện Thạc sĩ chuyên nghiệp trang bị cho sinh viên làm việc trong lãnh đạo đào tạo / huấn luyện / giảng dạy trong lĩnh vực múa sân khấu chuyên nghiệp và đào tạo múa chuyên nghiệp.

Học sinh được dạy làm thế nào để giới thiệu hồ sơ giảng dạy của riêng mình và vị trí của mình trong môi trường khiêu vũ. Họ học cách hỗ trợ và chỉ đạo các quy trình sáng tạo trong lập kế hoạch và thực hiện, cách định vị các lĩnh vực công việc của mình trong bối cảnh nghiên cứu, thiết kế và thực hiện các hoạt động nghiên cứu của riêng họ, nói, tổ chức và tiếp thị công việc của mình và thiết lập ổn định về mặt tài chính tiêu chuẩn sống cho bản thân.

Trong lĩnh vực thực hành Giảng dạy và huấn luyện các chuyên gia múa, học sinh học cách tổ chức các buổi tập huấn và diễn tập trong lĩnh vực công việc của họ và cách phát triển hồ sơ giảng dạy của riêng mình để có thể dạy học sinh nhảy hoặc huấn luyện và huấn luyện các vũ công chuyên nghiệp. Họ được dạy cách áp dụng các phương pháp giáo khoa theo cách tập trung, sáng tạo và cá nhân. Họ có được các kỹ năng trong vũ đạo được yêu cầu cho lĩnh vực công việc của họ.

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 2018

Giới thiệu về trường

With around 2,800 students and 650 teaching staff, Zurich University of the Arts is one of the major universities of the arts in Europe. The study and research programme covers the areas of design, fi ... Đọc thêm

With around 2,800 students and 650 teaching staff, Zurich University of the Arts is one of the major universities of the arts in Europe. The study and research programme covers the areas of design, film, fine arts, music, dance, theatre, transdisciplinary studies, and the teaching of arts and design. The university also has many venues for exhibitions and performances, where the results of the education provided can be shown in public. Đọc ít hơn