Đọc Mô tả chính thức

Các Chương trình Thạc sĩ của Khoa Lịch sử các sinh viên nghiêm trọng cơ hội: - mở rộng bậc thầy về kỷ luật - để nâng cao sự hiểu biết của họ về quá khứ

Giảng viên của chúng tôi của các học giả tích cực cam kết cung cấp:

  • Nghiêm ngặt, các khóa học thú vị mà sẽ nâng cao kiến ​​thức của sinh viên Lịch sử - cả hai giới thiệu về đào tạo tiên tiến trong các phương pháp và lý thuyết mà thông báo kỷ luật

Học sinh trong cả Nghiên cứu lịch sử chương trình và Lịch sử công cộng Chương trình có thể hoàn thành bằng cấp của mình trong bốn học kỳ trong khi học ở cấp toàn thời gian của 9 tín chỉ cho mỗi học kỳ.

Nghiên cứu lịch sử

Chương trình nghiên cứu lịch sử cho phép sinh viên: - Tập trung nghiên cứu của họ trong hai Mỹ, châu Âu, hoặc lịch sử toàn cầu - có được một nền tảng vững chắc trong văn học lịch sử quan trọng của lĩnh vực tương ứng

Chương trình này đặc biệt thích hợp cho những người: - có ý định tiến hành một chương trình tiến sĩ - là giáo viên trung học, những người muốn nâng cao kiến ​​thức của các đối tượng mà họ giảng dạy mong muốn áp dụng những kiến ​​thức và kỹ năng trong các lĩnh vực dịch vụ học tập hoặc công cộng và chính phủ khác

Lịch sử công cộng

Chương trình Lịch sử công cộng tại Đại học Duquesne, một trong những chương trình Lịch sử công lâu đời nhất tại Hoa Kỳ: - chuẩn bị cho học sinh làm việc trong các bảo tàng, lưu trữ, và các tổ chức khác giải thích quá khứ cho công chúng - kết hợp một nền tảng vững chắc trong lịch sử Mỹ với các khóa học chuyên nghiệp và thực tập

Tình trạng học sinh đặc biệt

Nếu bạn đã có bằng đại học và có quan tâm đến việc lên đến hai khóa học mà không theo đuổi chương trình học, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 14 các khóa học tại Duquesne University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date