Đọc Mô tả chính thức

Chương trình Tổng quan

  • Programe Mã số: 709
  • Thời gian: Min. Thời gian 2 năm, Max. Thời gian 4 năm
  • Điều kiện Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trong bất kỳ dòng hoặc tương đương
  • Lệ phí đăng ký: INR1500 / -
  • Phí Tution: INR7500 / - mỗi Sem
  • Lệ phí thi: 1500 / - mỗi Sem

Mục tiêu

Chương trình này sẽ tạo sau đại học với các kỹ năng cả kiến ​​thức học thuật và chuyên nghiệp cần thiết trong ngành công nghiệp truyền thông. Mục tiêu của chương trình này là để nuôi dưỡng các sinh viên để trở thành những nhà lãnh đạo của xã hội với một ý thức cao về tỷ lệ tử vong, kỹ năng & cái nhìn sâu sắc. Nó cũng nhằm mục đích sản xuất các nhà báo và nhà truyền thông có khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội và văn hóa của đất nước và do đó thúc đẩy quá trình dân chủ hóa. giáo dục, linh hoạt và khéo léo truyền bá thông tin đại chúng như vậy có thể giúp đỡ trong việc xây dựng một nền tảng vững chắc của một quốc gia.

Nội dung chương trình

Học kỳ 1

Cours Mã Đối tượng Điểm số
MAMCAJ11 In Truyền thông 4
MAMCAJ12 truyền thông đại chúng 4
MAMCAJ13 Lý thuyết thông tin liên lạc và nghiên cứu 4
MAMCAJ14 Công nghệ truyền thông 4
MAMCAJ15 P Thực hành 2
- Tổng số tín chỉ 18
Học kỳ 2
Cours Mã Đối tượng Điểm số
MAMCAJ21 giao tiếp con người 4
MAMCAJ22 Broadcast Journalism 4
MAMCAJ23 Giới thiệu Báo chí 4
MAMCAJ24 Truyền thông đại chúng và xã hội 4
MAMCAJ25 Kỹ năng giao tiếp 2
- Tổng số tín chỉ 18
Học kỳ 3
Cours Mã Đối tượng Điểm số
MAMCAJ31 Báo cáo và chỉnh sửa 4
MAMCAJ32 Giới thiệu về Quảng cáo 4
MAMCAJ33 Giới thiệu về Quan hệ Công chúng 4
MAMCAJ34 Thiết kế quảng cáo & Nguyên 4
MAMCAJ35 P Báo cáo dự án 2
- Tổng số tín chỉ 18
Học kỳ 4
Cours Mã Đối tượng Điểm số
MAMCAJ41 Giới thiệu về công nghệ sản xuất 4
MAMCAJ42 phương tiện truyền thông đánh giá cao 4
MAMCAJ43 Giới thiệu về Nhiếp ảnh 4
MAMCAJ44 Thánh Lễ Truyền Đạo Đức & Pháp luật 4
MAMCAJ45 P Báo cáo dự án 2
- Tổng số tín chỉ 18
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Mahatma Gandhi University Rwanda »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
2 - 4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date