Read the Official Description

Thạc sĩ Mỹ thuật trong thiết kế công nghiệp

Học Nghệ thuật Trung tâm của công nghiệp thiết kế chương trình, Grad ID, cung cấp một hai năm, 6-hạn Thạc sĩ của chương trình giảng dạy khoa học tập trung trên lý thuyết và thực hành sản xuất sâu sắc nghiên cứu, phát triển của con người-trung tâm thiết kế và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

Chúng tôi kết hợp xuất sắc trong thiết kế hình ảnh nổi tiếng của Trung tâm Nghệ thuật và "kỹ năng làm" với các kiến ​​thức lý thuyết và phương pháp cần thiết cho việc thực hiện các giải pháp thiết kế cho các vấn đề phức tạp và không có cấu trúc. Khi làm như vậy, chúng tôi chuẩn bị học sinh để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong suốt các tổ chức sáng tạo.

Giảng viên của chúng tôi giáo dục thực hiện các chuyên gia quốc tế nổi tiếng qua một loạt các công nghệ, thiết kế và kinh doanh các lĩnh vực-giúp học sinh phát triển khả năng của mình thông qua các dự án và đối thoại quan trọng trong một môi trường studio thiết kế.

Chúng tôi thiết kế với ý thức rằng các sản phẩm và đổi mới của chúng tôi tồn tại trong một bối cảnh xã hội và sinh thái lớn hơn. Phương pháp, chương trình của chúng tôi có một cái nhìn hệ thống và cố gắng để cân bằng kinh doanh, công nghệ và con người các khía cạnh bất cứ thách thức nào, được gọi là chiến lược đổi mới. Quá trình sáng tạo sản xuất các giải pháp đồng cảm với nhu cầu thiết yếu của con người. Cách tiếp cận này áp dụng rộng rãi cho phép các nhà thiết kế và doanh nghiệp được phục hồi và phát triển.

&nbsp


Cơ hội nghề nghiệp

  • Nâng cao Thiết kế
  • Tư vấn kinh doanh
  • Truyền thông Thiết kế
  • Thiết kế sản phẩm tiêu dùng
  • Tư vấn thiết kế
  • Giáo dục
  • Entertainment Design
  • Doanh nhân
  • Thiết Kế Môi Trường

&nbsp

Program taught in:
Anh

See 4 more programs offered by Art Center College of Design »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date