Bậc thầy của nghệ thuật (ma) trong kinh tế

Chung

Chương trình mô tả

Thạc Sĩ Kinh Tế tại trường đại học Zurich cung cấp chương trình đào tạo kinh tế tiên tiến và cho phép sinh viên theo học các chương trình kinh tế độc lập. Bằng cấp đủ điều kiện để sinh viên chiếm vị trí trong sự nghiệp theo định hướng kinh tế và để nhập học tiếp theo ở cấp Tiến sĩ.

Cấu trúc nghiên cứu (CP = điểm tín dụng ECTS): Bốn lĩnh vực nghiên cứu khác với các yêu cầu cụ thể. Trong kinh tế học, mối quan hệ phức tạp giữa các thị trường được nghiên cứu. 30 CP được mua trong các lĩnh vực bắt buộc cùng với tối thiểu 30 CP từ các lĩnh vực kinh tế vĩ mô và chính sách kinh tế, kinh tế vi mô và quản lý, và 6 CP trong lĩnh vực kinh tế chính trị được bầu cử của sinh viên. Ngoài ra, phải có tối thiểu 6 CP tiếp theo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Học sinh cũng có thể lựa chọn tập trung vào các môn học riêng lẻ. Cuối cùng, Luận án của Thạc sĩ cho thêm 30 CP nữa.

Các tính năng chính

Các giảng viên đẳng cấp thế giới : Thạc Sĩ Kinh Tế được đặc quyền thu hút một giảng viên giỏi về kinh tế, kinh doanh và các phương pháp thực nghiệm. Khoa Kinh tế của Đại học Zurich đứng đầu trong các khu vực nói tiếng Đức và là một trong những trường hàng đầu thế giới

Chương trình đổi mới, chất lượng : Chúng tôi là một định chế nghiên cứu kết hợp lý thuyết với trọng tâm mạnh mẽ về các phương pháp thực nghiệm tiên tiến. Chương trình đa ngành độc đáo của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và chuẩn bị cho sinh viên cho nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các tổ chức đa quốc gia, các tổ chức kinh tế và học viện.

Triển vọng quốc tế : Bậc Thầy Của Khoa Học Trong Quản Lý Và Kinh Tế đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày càng tăng của các tài năng được quốc tế chăm sóc và trang bị cho sinh viên những công cụ để giải quyết các nhu cầu phức tạp của một nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa. Các giáo sư của chúng tôi mang lại cho lớp học một sự giàu kinh nghiệm quốc tế. Sinh viên cũng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Một số khóa học của Master progam được dạy bằng tiếng Anh. Kỹ năng tiếng Đức là một yêu cầu.

Phí cạnh tranh : Không có lệ phí riêng cho chương trình Thạc sĩ. Sinh viên chỉ phải trả học phí 700 năm một lần mà tất cả sinh viên theo học tại Đại học Zurich đều phải tuân theo.

Nhập học : Nhập học vào chương trình thạc sỹ dựa trên việc hoàn thành tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh doanh hoặc Kinh tế.

Thành phố Zurich : Trong nhiều năm, Zurich đã được xếp hạng trong số các thành phố trên thế giới với chất lượng sống cao nhất. Thành phố cung cấp rất nhiều hoạt động văn hoá và giải trí đa dạng và mạng lưới giao thông công cộng tuyệt vời. Zurich là một thành phố quốc tế với kích thước dễ chịu (dân số 340.000) và dễ dàng để tìm hiểu. Zurich là một nơi thú vị để có được Thạc sĩ của bạn. Cộng đồng đại học lớn của nó và chuyên môn trong nghiên cứu kinh tế đã làm cho nó trở thành một trung tâm kiến ​​thức lớn của châu Âu.

Cập nhật lần cuối Tháng Sáu 2017

Giới thiệu về trường

We, the Faculty of Economics at University of Zurich, are the leading Business Administration and Economics Faculty in Switzerland and belong to the best Business Administration and Economics Facultie ... Đọc thêm

We, the Faculty of Economics at University of Zurich, are the leading Business Administration and Economics Faculty in Switzerland and belong to the best Business Administration and Economics Faculties in Europe. Đọc ít hơn