Bậc Thầy Của Khoa Học Về Nguồn Nước

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Chương trình mô tả

Tổng quan

Chương trình Thạc sĩ Tài nguyên Nước (WRMP) là một chương trình sau đại học liên ngành cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học giải quyết tất cả các lĩnh vực của Nước. Chương trình chấp nhận cả sinh viên toàn thời gian và bán thời gian kể từ khi bắt đầu vào tháng 9 năm 1999. WRMP cung cấp các tùy chọn luận án và không luận án. Sinh viên với tùy chọn luận án cần hoàn thành 30 CHs để tốt nghiệp; trong khi lựa chọn phi luận án sinh viên cần hoàn thành 33 CHs để tốt nghiệp. WRMP bao gồm các khía cạnh khác nhau liên quan đến tài nguyên nước bao gồm (nhưng không giới hạn) Quản lý và bền vững tài nguyên nước tích hợp, Thủy văn nước ngầm, Thủy văn nước mặt, Thủy văn ô nhiễm dưới bề mặt, Chất lượng nước, Đánh giá rủi ro, Kỹ thuật và Bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Nước Khoa học và Công nghệ, Mô hình thủy văn và Thủy văn, Xử lý nước và nước thải, Khử nước, Hệ thống thủy lực và ven biển, Tái chế nước, Cơ sở hạ tầng nước, Quy hoạch và Đánh giá tài nguyên nước bằng cách sử dụng GIS và Viễn thám, và Chính sách và Kinh tế nước. Sự tham gia của một số chuyên gia từ các trường đại học khác nhau phù hợp với tính chất đa ngành của chương trình và mang lại kiến thức sâu sắc về các ứng dụng thực tế to lớn liên quan đến tài nguyên nước.

UAEU hiện xếp thứ 1 tại UAE dựa trên Bảng xếp hạng giáo dục đại học Times! Chúng tôi cũng đứng thứ 5 ở Trung Đông, thứ 49 ở châu Á và # 70 trong Bảng xếp hạng đại học trẻ năm 2019.

Mục tiêu của Chương trình

 • Giáo dục và đào tạo sinh viên tốt nghiệp để trở thành người có thẩm quyền trong các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước.
 • Cho phép sinh viên tốt nghiệp chương trình, những người có thể đã làm việc trong các tổ chức liên quan, cung cấp hỗ trợ lãnh đạo và kỹ thuật cho các tổ chức của họ về các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước phù hợp với nhu cầu quốc gia.
 • Làm phong phú và tăng cường hợp tác và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
 • Thúc đẩy sinh viên dễ dàng tham gia vào trải nghiệm học tập cuộc sống trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến Tài nguyên nước.

Kết quả học tập của Chương trình

Sau khi hoàn thành thành công chương trình này, sinh viên sẽ có thể:

 • Có được kiến thức toàn diện về Đánh giá, Phát triển và Quản lý Tài nguyên Nước với sự tham khảo cụ thể về các điều kiện khu vực khô cằn.
 • Có được các kỹ năng để giải quyết các vấn đề đương đại liên quan đến Tài nguyên nước và hiểu các tác động xã hội và kinh tế của họ.
 • Phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ đánh giá và dự đoán hiện đại liên quan đến tài nguyên nước bao gồm kiểm tra thực địa và phần mềm máy tính.
 • Giao tiếp hiệu quả và tạo ra các báo cáo chuyên nghiệp liên quan đến các chuyên ngành khác nhau của Tài nguyên nước.
 • Áp dụng các khái niệm cơ bản trong quản lý, chính sách công và lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau của tài nguyên nước.

Yêu cầu Bằng cấp

Giờ tín dụng bắt buộc: tối thiểu 30 giờ

Tài nguyên nước (30 cho luận án và 33 cho luận án)

Các khóa học bắt buộc (9 CH cho luận án và không luận án) (9 giờ) Giờ tín dụng
Đài phun nước Quản lý tài nguyên nước 3
Bình thủy Hội thảo tốt nghiệp 0
BÌNH THƯỜNG Giới thiệu về Khoa học và Công nghệ Nước 3
STAT612 Thiết kế thử nghiệm

Khóa học tự chọn

Khóa học tự chọn (15 CHs cho luận án và 21 CHs cho luận án không) (15 giờ) Giờ tín dụng
CIVL602 Nguyên tắc đánh giá tác động môi trường

Luận văn / Dự án

6 giờ tín dụng cho tùy chọn Luận án và 3 giờ tín dụng cho tùy chọn không luận án (6 giờ) Giờ tín dụng
BÌNH NƯỚC Luận văn nghiên cứu 1 6
BÌNH THƯỜNG Dự án kỹ thuật 2 3
1: Đối với luận án
2: Không luận đề

Yêu cầu nhập học

 • Bằng cử nhân hoặc tương đương từ một trường đại học được công nhận bởi Bộ giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của UAE;
 • Điểm trung bình tích lũy (GPA) là 3.0 trên thang điểm 4.0 hoặc tương đương trong tất cả các công việc đại học.
 • Điểm tối thiểu 6.0 trong bài thi IELTS Học thuật hoặc tương đương.
 • Điểm kiểm tra này phải dưới hai tuổi tại thời điểm nộp đơn, với các ngoại lệ sau:

Chấp nhận có điều kiện

Người nộp đơn có bằng Cử nhân được Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học UAE công nhận có thể được nhận vào học có điều kiện vào chương trình Thạc sĩ trong một và chỉ một trong các trường hợp sau:

Một ứng viên có điểm IELTS 5,5 hoặc tương đương. Học sinh đó phải đáp ứng các yêu cầu sau trong thời gian nhập học có điều kiện hoặc bị sa thải:

 1. Phải đạt được điểm IELTS tối thiểu 6.0, hoặc tương đương, vào cuối học kỳ đầu tiên của học sinh;
 2. Có thể mất tối đa sáu (6) giờ tín dụng trong học kỳ đầu tiên, không bao gồm các khóa học tiếng Anh chuyên sâu;
 3. Phải đạt được điểm trung bình chung 3.0 trên thang điểm 4.0 trong 9 giờ tín dụng đầu tiên của các khóa học có tín dụng được nghiên cứu trong chương trình của Master.

Người nộp đơn có điểm trung bình tích lũy đại học dưới 3.0 nhưng bằng hoặc cao hơn 2,5 hoặc tương đương. Một sinh viên như vậy phải đáp ứng các yêu cầu sau đây trong thời gian nhập học có điều kiện hoặc có thể bị sa thải:

 1. Có thể mất tối đa chín (9) giờ tín dụng trong học kỳ đầu tiên của nghiên cứu;
 2. Phải đạt được điểm trung bình chung 3.0 trên thang điểm 4.0 trong 9 giờ tín dụng đầu tiên của các khóa học có tín dụng được nghiên cứu trong chương trình của Master.

Giải thưởng học bổng

Để nhận được giải thưởng, sinh viên dự kiến sẽ có thông tin học tập cao và duy trì thành công học tập tại UAEU. Giải thưởng học bổng Merit cung cấp hỗ trợ tài chính dưới hình thức miễn học phí một phần cho sinh viên đủ điều kiện. Học sinh trong STEM và các khu vực chiến lược của đất nước (năng lượng tái tạo, giao thông, y tế, tài nguyên nước, công nghệ, không gian) sẽ được ưu tiên.

Sinh viên đủ điều kiện:

 • Có học lực xuất sắc (GPA ≥ 3.6 / 4.0).
 • Duy trì điểm trung bình ≥3,6 / 4.0 trong quá trình học tại UAEU.
 • Không có tài trợ hoặc giải thưởng tài chính khác.

Lợi ích:

 • Giảm 50% học phí.

Thời lượng:

 • Có hiệu lực cho đến khi tốt nghiệp miễn là học sinh tuân thủ các điều kiện Đủ điều kiện của Học sinh.

Thêm thông tin

Liên kết hữu ích

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Đọc thêm

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Đọc ít hơn
Abu Dhabi , Al Ain , Dubai + 2 Hơn Ít hơn