Kỷ luật học thuật: Khoa học tự nhiên

Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học (ThS)

Trình độ chuyên môn: Nhà sinh học

Thời lượng: 4 học kỳ

Tín dụng thu được: Bằng thạc sĩ yêu cầu hoàn thành 120 tín chỉ (ETC).

Mục tiêu của chương trình: Khóa học sinh học ThS đào tạo các nhà nghiên cứu về tương lai trong các lĩnh vực di truyền học, sinh học thực vật, sinh thái học, sinh học tiến hóa và động vật học. Học sinh sẽ học kiến thức chuyên ngành về sinh học, sinh thái; cách lập kế hoạch và thực hiện các dự án nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, viết và công bố kết quả; và thực hiện các dự án nghiên cứu quy mô nhỏ của riêng họ dưới sự giám sát của các chuyên gia nổi tiếng thế giới về sinh học và sinh thái.118337_lifescience.jpg

Yêu cầu về ngôn ngữ: Trình độ tiếng Anh (TOEFL 547 / IELTS 6.0 / kiểm tra miệng)

Yêu cầu đầu vào: Bằng tốt nghiệp BSc về khoa học sinh học / cuộc sống hoặc trong một chuyên ngành liên quan đến khoa học tự nhiên

Bài giảng: 51% Thực hành: 49%

Các môn học chính thường bao gồm (danh sách này là chỉ định và có thể thay đổi): Sinh học, Tin sinh học, Di truyền học, Sinh lý học, Sinh học cấu trúc và Đo lường, Hóa học sinh học, Sinh học thực vật, Động vật học, Sinh học, Bảo vệ môi trường, Truyền thông khoa học, Sinh học tế bào, Phân tử và Sinh học tổng hợp, Sinh học điều tiết, Sinh lý học và Miễn dịch học, Sinh học tiến hóa, Sinh học vi sinh vật, Luận án

Thực tập, thực hành: Sinh viên nên hoàn thành thực hành tại một công ty hoặc viện nghiên cứu.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn từ một loạt các vị trí trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, tổ chức giáo dục, bệnh viện, phòng khám, cơ quan môi trường, và các công ty dược phẩm, thực phẩm, nông nghiệp và hóa chất.

Lệ phí: Phí đăng ký 150 USD, phí thủ tục nhập cảnh 350 USD

Học phí: 7.000 USD / năm118334_diplomaoszto.jpg

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 10 các khóa học tại University Of Debrecen »

Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 16, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
7,000 USD
mỗi năm. Phí một lần: phí nộp đơn 150 USD, phí thủ tục nhập cảnh 350 USD.
Deadline
Tháng 11 15, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
End Date
Tháng 12 2021
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 11 15, 2019

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 11 15, 2019
End Date
Tháng 12 2021